Støtte til tømmerterminal på Trevatn
21. juni 2018
Ufrivillig skogvern i Tjåga
22. juni 2018

Preem og Setra samarbeider om fornybart drivstoff

Anlegget er planlagt på Kastet sagbruk i Gävle og det forventes å være ferdig i 2021.

Det planlagte produksjonsanlegget vil omdanne sagspon til pyrolyseolje. Byggestart er forventet i 2019 og anlegget forventes å produsere om lag 25 000 tonn pyrolyseolje årlig. Denne pyrolyseoljen vil videreraffineres ved Preem sitt raffineri i Lysekil.

–Dette er Europas første produksjonsanlegg av pyrolyseolje som kobles til et raffineri. For å klare det nasjonale målet i Sverige om å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren med 70 prosent innen 2030 kreves en rekke tiltak. Vi var derfor umiddelbart interessert da Setra kontaktet oss med sine planer for et anlegg for produksjon av pyrolyseolje. Det er viktig å investere i ulike biodrivstoff og sagspon er en mulighet, sier Sören Eriksson, utviklingsingeniør hos Preem i en pressemelding.

–Sagspon er et biprodukt fra vår trelastproduksjon og produksjon av pyrolyseolje, som deretter kan brukes til biodrivstoff, er i tråd med Setras strategi om å øke verdien og klimanytten til våre produkter. Vi har kjørt prosjektet med pyrolyseoljefremstilling for å finne en partner for kommersiell anvendelse. At Preem nå ønsker å satse på dette anlegget sammen med oss er veldig positivt, sier Hannele Arvonen, adm. dir. i Setra Group.

Samarbeidet med Setra er en del av Preems ambisjon om å produsere 3 000 000 kubikkmeter fornybart drivstoff på raffineriene i Gøteborg og Lysekil innen 2030.

I 2017 ble det omsatt ca. 9 000 000 kubikkmeter drivstoff totalt i Sverige, hvorav 1 900 000 var biodrivstoff (Svensk Petroleum och Biodrivmedel Institutet). Om lag 15 prosent av biodrivstoffet produseres i dag i Sverige mens resten importeres fra andre land.