Tømmertransport tema på «Transport & logistikk»
22. oktober 2018
Trident Juncture – Erstatning for berørte grunneiere
23. oktober 2018

Over 30 rein og sau drept. Jegere klare til å jakte ulv

Ulven som i forrige uke drepte over 20 sau i Karasjok, herjer nå trolig også i en reinflokk i nærheten.

I helga ble ni reinsdyr funnet drept, og tre avlivet på grunn av store skader. Reinsdyrene er enda ikke obdusert.

I dag fortsetter reineierne å lete etter flere døde eller skadde dyr.

Nå har Fiettar reinbeitedistrikt søkt om å få avlive ulven, bekrefter Fylkesmannen i Finnmark.

– Det er levert søknad om skadefelling, forteller Christer Michaelsen.

– Veldig stort tap

Reineier Johan Henrik Skum i Fiettar reinbeitedistrikt frykter ytterligere tap dersom ulven ikke felles snarest.

– Dette er et veldig stort tap, og vi kommer sannsynligvis ikke til å finne alle de drepte reinsdyrene, forteller reineier Johan Henrik Skum.

Reineier Alsak Eira i samme reinbeitedistrikt bekrefter til NRK at de har jegere klare til å rykke ut dersom de går fellingstillatelse.

Uenig i avliving

I forrige uke sa lederen for Rovviltets røst, Anne Margrethe Vadder, at sauebonden måtte øke tilsynet på dyrene inntil ulven vandrer videre.

Sauebonde Alf Kristian Eriksen vil at ulven skal avlives. Vadder er sterkt uenig om at problemet bør løses ved å drepe ulven.

Reineier Johan Henrik Skum mener derimot at det er galt at ulven skal få drepe så mange sau og reinsdyr.

– Det ser ikke ut til at ulven har tenkt seg videre. Den har vært her allerede i en uke, og har tatt seg til rette fordi den har funnet mat.

Skum betegner tapet av dyr som veldig skremmende.

– Den forblir i reinsdyrflokken og dreper, og biter hoftepartiene på reinen. Den spiser ikke for å bli mett, sier Skum fortvilt.

Mandags morgen bekrefter SNO til NRK at minst 12 reinsdyr er døde. Noen av disse dyrene var så hardt skadd, at reineierne måtte avlive disse.

Fylkesmannen i Finnmark ble informert om saken tidlig i forrige uke, og har anmodet miljødirektoratet om å følge opp saken, siden de har Statens naturoppsyn som kan bistå i en slik felling.

– Felling er veldig avhengig av vær og føre, sier seksjonsleder i miljøvern avdelinga på fylkesmannens kontor, Christer Michaelsen.

Michaelsen forteller til NRK at de forsøker å få til en løsning så fort som mulig.

– Det vil si i løpet av de aller nærmeste dagene. Vi er i løpende dialog med de berørte partene.