Satser på norsk produksjon av biodrivstoff
19. januar 2018
Disputas: Skogbasert biodrivstoff er ikke konkurransedyktig nok – enda
22. januar 2018

Over 2700 arbeidstimer gikk med til skadefellingsforsøk på rovdyr. Prislapp: 837.000 kroner

Da trekker mannskap i kommunale fellingslag på seg jaktbuksene og henter børsa i våpenskapet. Det er nemlig de som har jobben med å gjennomføre felling av rovvilt som gjør skader i beitesesongen.

Tallene Arbeidets Rett har fått fra Fylkesmannens miljøvernavdeling viser at aktiviteten har vært størst i Tynset. Her er det betalt ut godtgjørelse for 1514 arbeidstimer, og mannskap har kjørt til sammen 13.428 kilometer med bil i jobben sin.

Når godtgjøring, arbeidsgiveravgift, feriepenger, kilometergodtgjørelse, passasjergodtgjørelse og andre dokumenterte utgifter er lagt sammen, viser regnestykket 462.972 kroner for Tynsets del.

Det er staten som betaler, etter at kommunene har sendt inn sine rapporter over tidsbruk og utgifter. Kommunenes utgifter til administrasjon dekker staten imidlertid ikke.

Miljøverndepartementet har fastsatt godtgjørelse for fellingsmannskapene med en dagsats på 1600 kroner.

– Fylkesmannen har valgt å legge til grunn en sats på 213 kroner i timen for å ha en noenlunde ens behandling av kommunene, skriver Fylkesmannens miljøvernavdeling i brevet som kommunene har fått.

Utbetalingene må ikke overskride den økonomiske rammen som Fylkesmannen har satt for det enkelte fellingsforsøket. Av rovdyrforskriften går det videre fram at beredskapsvakt og beredskapsmidler ikke godtgjøres. Bruk av hund og utgifter knyttet til hundehold faller også utenfor ordningen, og bekledning og utstyr dekkes heller ikke.

Slik ser oppgjøret ut i de fem kommunene:

Alvdal: 158.177 kroner (510 timer).

Rendalen: 103.613 kroner (340 timer).

Folldal: 12.563 kroner (42,5 timer).

Tolga: 100.142 kroner (326 timer).

Tynset: 462.972 kroner (1514 timer).

Rådgiver Ole Sylte Heggset ved landbrukskontoret i Alvdal og Tynset forteller at mannskapene har levert timelister til den kommunen de bor i, selv om de har vært med på fellingsforsøk i andre kommuner.

Fra kommende beitesesong blir det for øvrig slik at Alvdal blir vertskommune, og administreringen vil foregå herfra. Planleggingen av sesongen er allerede i gang i prosjektet for profesjonsalisering av rovviltfellingslagene i Nord-Østerdalen. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga, Os og Engerdal.

Allerede i midten av februar skal det være infomøte med fellingslagene, og i mars skal kontraktene være på plass.

Les også

Ola Elvestuen blir ny «ulveminister»: – Fra vondt til verre

Les også

– For tidlig å si om vi åpner for å skyte de to siste ulvene

Les også

Studie om småviltjakt i og utenfor ulverevir: Mistet halvparten av inntektene etter at ulven kom

Les også

Siste ulv i jaktkvoten er felt: – Vi tror det er to til