Viktig prinsippsak i Høyesterett
17. januar 2018
Ulvevennen Ola Elvestuen må forsvare ulvejakt i retten
17. januar 2018

Omfang og årsak til avskoging i Norge

Avskoging defineres som permanent endring av skog til et annet areal, når endringen skyldes menneskelige handlinger.

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) har kartlagt og analysert omfanget og årsaker til avskogingen i Norge for Miljødirektoratet.

Dialog med ulike fagmiljø

Miljødirektoratet skal foreslå egnede tiltak og virkemidler for å redusere avskogingen til Klima- og miljødepartementet innen 15. mars 2018.

Vi vil ha dialog med ulike fagmiljø i det videre arbeidet med vårt oppdrag for departementet.