Bonanza i skogen!
22. juni 2018
Skogen är en nyckel till svensk välfärd
25. juni 2018

Økt bevilgning til skogbrannberedskap i 2018

Det har vært forhøyet beredskap i forbindelse med skogbrannfare og behov for bistand fra skogbrannhelikopter i slokkingen av skogbranner i mai og juni i år. Skogbrannfaren er fortsatt svært høy flere steder.

–Det er viktig for regjeringen å legge til rette for en fortsatt god skogbrannhelikopterberedskap. Derfor foreslår vi ytterligere 12,5 millioner kroner til slokking av skogbranner og høyere beredskap i 2018, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Håndtering av skogbrann er et kommunalt ansvar. Viktige statlige forsterkningsressurser er Sivilforsvaret og skogbrannhelikopter. Statens skogbrannhelikopter er i beredskap i perioden 15. april til 15. august.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) administrerer ordningen og bruken koordineres av Hovedredningssentralen Sør-Norge. I perioder med stor skogbrannfare og skogbrannaktivitet setter DSB ved behov flere helikoptre i beredskap.

DSB følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende hvilken helikopterberedskap vi må ha for å gi brann- og redningsvesenet tilstrekkelig støtte.