Godt med en avklaring på Norske Skog!
19. desember 2017
Slutt på import av stokkender til jakt
20. desember 2017

Nye kvalitetskrav til sagtømmer

Glommen og Mjøsen melder på sine hjemmesider at det er utarbeidet et nytt målereglement for sagtømmer av gran (se sak forrige side). Der heter det at «Forenkling og liberalisering av kvalitetskravene skal sikre mer råstoff til sagbruksindustrien innen forsvarlige kvalitetsrammer». De nye kravene skal testes ut sammen med Moelven i 2018.

LIBERAL FORENKLING = FORVERRING

Det nye forslaget til målereglement innebærer at prima sagtømmer av gran ikke lenger defineres i målereglementet. Vi får to nye kvalitetsklasser, Kvalitet 1 og Kvalitet 2. Kvalitet 1, som er det beste sagtømmeret, er i praksis dårligere enn dagens sekunda sagtømmer, og Kvalitet 2 er i all hovedsak dårligere enn dagens emballasjesortiment (emba). Vi karakteriserer de nye kvalitetsklassene som dårligere enn dagens sortimenter fordi virkesfeil aksepteres i større omfang enn i dagens reglement. Det er viktig å være klar over at kravene i det foreslåtte reglementet er minimumskrav, og at kvaliteten til tømmeret som kjøpes inn i dag jevnt over vil ha langt bedre kvalitet enn kravene som angis.