Mer effektive metoder for å velge fremtidas grantrær
9. juni 2020
Forhåndsgodkjenning av skogsbilvegvedlikehold, er det grunnlag for endring?
9. juni 2020

Ny storinvestering: Tømmerforbruk på inntil 400.000 kbm i året

– Bergene Holm AS har satt produksjonsrekord de siste 6 årene og forbruker årlig omtrent 1,1 millioner kubikkmeter tømmer, tilsvarende 25.000 tømmervogntog, forteller de i en pressemelding.

 

– Selskapet har i sin nylig vedtatte Strategi 2030 uttrykt en klar vekstambisjon ved etablerte anlegg basert på norsk, regionalt råstoff, legger de til.

 

 

Nytt anlegg

 

For å legge til rette for ytterligere vekst, økt sikkerhet, kundetilfredshet og lønnsomhet, investerer selskapet nå vel 80 millioner kroner i nytt sorteringsanlegg for rå trelast (råsortering) ved avdeling Nidarå i Åmli kommune, Agder.

 

– En råsortering er siste del av saglinjen hvor trelasten sorteres i dimensjoner og kvaliteter etter oppdeling av tømmerstokken. Etter råsorteringen går trelastpakkene til tørking, forklares det.

 

Denne investeringen følger en rekke tidligere større investeringer ved avdelingen, blant annet ny saglinje i 2013 (100 MNOK), nye trelasttørker i 2018 (50 MNOK), og oppgradering av tørrsorteringsanlegget (10 MNOK) i 2019.

 

 

Skal øke

 

– Gjennom denne investeringen legger selskapet til rette for et tømmerforbruk i sjiktet 350.000 kbm til 400.000 kbm tømmer pr år. Det er planlagt flere investeringer i fremtiden. Etter en lengre analyse og vurdering av leverandører og teknologi, falt valget på Veidekke AS som entreprenør for bygg og Renholmen AB som leverandør av mekanikk og styringssystemer, opplyses det.

 

Byggingen av anlegget vil starte opp sommeren 2020 og være fullført ved utløpet av første kvartal 2021.

 

– Bak denne beslutningen ligger en forventning om at politikerne i regionen snarlig vil holde sine løfter om å oppgradere fv. 415 i Agder. En oppgradering er påkrevet for å få råstoff inn til fabrikken, og ferdigvarer og biprodukter ut til kundene, på konkurransemessige vilkår, med lavest mulig miljøbelastning, avslutter Bergene Holm i pressemeldingen.

 

 

Kilde: www.frolendingen.no