Sagbrukenes markedssituasjon – høsten-17
11. oktober 2017
Hovedtrekk i virkesmarkedet
11. oktober 2017

Ny skole i tre skal samle hele byen

Arkitema Architects og ÅF Engineering har vunnet konkurransen om ombygging og utvidelse av Tiller videregående skole (VGS) sør for Trondheim. Skolen vil får en viktig plassering i lokalsamfunnet og skal utføres i tre med solcellepaneler på taket. Målet er at skolen blir et sentralt knutepunkt i forstaden, med fokus på kunnskap, kultur og samfunn, skriver Arkitema Architects i en pressemelding.

Prosjektet på 19.500 m2 vil bedre utdannings- og oppholdsmulighetene ved skolen, som i dag rommer 650 studenter. Med den nye planen blir det plass til 800 studenter på et campus som relativt enkelt kan utvikles videre, og dermed gi plass til de 1000 studentene som en forventer på skolen i 2030.

Hovedgate i tilknytning til skolen

I tillegg til å skape mer plass og bedre vilkår for studenter er det meningen at skolen åpnes opp for lokalsamfunnet og dermed blir et samlingssted for hele Tiller. Derfor har Arkitemas vinnende forslag en hovedgate som kan holdes åpen utenom skoletiden. Her vil de lokale få tilgang til kantine, kafé, auditorium og bibliotek, som vil styrke byens kulturtilbud.

– Nye Tiller VGS skal være et nav for kreativitet, tverrfaglig kunnskapsdeling, kultur og fellesskap. Vi har i vårt forslag lagt vekt på skolen som et identitetsskapende anlegg, en campus som fungerer som et naturlig møtested for elever og det lokale nærmiljøet – både i og utenfor skoletid. Tiller VGS har potensiale til å bli et slikt tyngdepunkt i lokalsamfunnet, et samlingspunkt for fellesskap, læring og aktivitet. I utbygging av den nye skolen ligger en mulighet for ikke bare å fornye skolen, men også for å gi lokalsamfunnet et samlingssted, sier Astrid Charlotte Seeberg, forretningsområdesjef i Arkitema, i pressemeldingen.

Mye tre og høye miljøambisjoner

Bruken av tre i størst mulig grad, både utvendig, konstruktivt og innvendig, vil skape en oppsiktsvekkende bygning som understreker skolens miljøaspekt. På de skrå takflatene i nybygget er det plassert solcellepaneler, og ellers tekkes taket med en lys papp, mens taket på eksisterende bygg tekkes med Sedumtak med beplantning på. For å oppnå kommunens ambisiøse energikrav etterisoleres utvendig fasade i eksisterende bygg.

– Prosjektet har høye miljøambisjoner og vi ser fram til å bruke hele vår faglige bredde til å skape fremtidens Tiller videregående skole i samarbeid med Arkitema, oppdragsgiver og brukergruppene ved skolen, sier Hallstein Ødegård, Avdelingsleder i ÅF Engineering, som har vært med på å utforme vinnerforslaget.

Konstruksjonen gir fleksibiltitet

Arkitema Architects skriver videre at trebygningens enkle konstruksjonsprinsipp gir fleksibilitet, da utbyggingen er tenkt som et modulært system som gjør det lett å føye til eller endre areal og løsning ettersom behov endrer seg over tid. Slik bygget er tenkt utformet, kan anlegget enkelt bygges ut i to faser, hvor alle fellesfunksjoner naturligvis ligger i første byggetrinn.

– Bygget får en markant arkitektur som signaliserer at «her skjer det noe viktig» og som pirrer nysgjerrigheten. Vi har forsøkt å skape en fleksibel ramme om en skole i endring. Vårt forslag gir rom for ulike undervisningsprinsipper og endringer over tid. Samtidig blir det et miljøvennlig bygg der miljøvennlig materialbruk er i fokus. Til sammen gir det et prosjekt som folk i Tiller forhåpentlig kan bli stolte av og som vi tror på kommer til at gjøre en forskjell for de mange menneskene som kommer til å bruke Tiller VGS, avslutter Astrid Charlotte Seeberg.

(Pressemelding)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.