Aksjeselskaper kjøper opp Norges skog
21. januar 2020
12 klima- og miljøframskritt som kan gi deg håp
21. januar 2020

Ny avvirkningsrekord tross prisfall

Allerede i januar 2019 så vi en utflating i tømmerprisene, og etter hvert et fall. Likevel har hogstaktiviteten holdt seg oppe, og i følge tallene fra Landbruksdirektoratet ble rekorden fra 2018 slått med 230 000 kubikkmeter.

 

I alt ble det innmålt 11,18 millioner kubikkmeter i 2019. Dette volumet omfatter skurtømmer, sams, massevirke og vrak. Ved og annet energivirke inngår ikke i tallene. Tilsvarende tall i 2018 var 10,95 millioner kubikkmeter. Avvirkningen har steget år for år siden 2009 og passerte i 2017 den forrige rekorden som ble satt i driftsåret 1989-90.