Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen
27. september 2018
Nasjonalpark i Østmarka
28. september 2018

Norskog og Bondelaget fornøyd – men krever uttak også i ulvesonen

Torsdag ble det kjent at Klima- og miljødepartementet har bestemt at 26 ulv kan felles utenfor ulvesonen.

 

– Det er bra at det blir felling utenfor sonene etter rovviltnemndenes tidligere vedtak. Det skulle bare mangle. Men det viktigste er fellingstillatelse innenfor ulvesonene, sier Benthe Løvenskiold, næringspolitisk sjef i Norskog, til Nationen.

 

Fristen for vedtak innenfor ulvesonen er 1. januar. Løvenskiold mener det er avgjørende at vedtakene fattes i god tid før fristen. I fjor kom flere vedtak om felling av ulv sent.

 

– Med klagemulighet går saken fram og tilbake før sesongen for jakt på sporsnø er over. Nå håper jeg vi får en vinter med felling av ulv som er i tråd med stortingsflertallet og med et lavere konfliktnivå, sier Løvenskiold.

 

Lisensfelling innenfor ulvesonen var et hett tema under seminaret om ulvepolitikk på Elverum forrige uke. Regjeringens rovdyrpolitikk har også vært mye omtalt i sommer, noe som blant annet har resultert i et stort ordføreropprop.

 

– Det viktigste nå er å sikre at ikke vi har flere ulv enn det Stortingets bestandsmål tilsier, sier Løvenskiold.

 

Norges Bondelag krever mer handling

– Det er bra at statsråd Elvestuen respekterer vedtakene som de regionale rovviltnemndene har gjort. Nemndene representerer de som må leve med utfordringene som ulven i Norge skaper. Nå er det viktig at de som lever av utmarka også blir lyttet til når det handler om felling av ulv inne i ulvesonen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig og styremedlem i Norges Bondelag til NTB.

 

Samtidig mener han at Stortingets ulveforlik bør følges opp bedre enn i dag.

 

– Vi har et rekordstort antall ulv i Norge, og bestanden ligger høyt over det bestandsmålet politikerne har vedtatt, sier Frogner.

Vinteren 2015–2016 ble det registrert til sammen 65–68 ulver som bare holdt til innenfor Norges grenser. I tillegg ble det registrert minst 25 ulver som lever i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

 

Naturvernforbundet er skuffet

 

– Det er svært skuffende at Elvestuen setter elg og sau foran biologisk kunnskap og bevaring av en kritisk truet art, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet i en epost til Nationen.

Ifølge Håpnes er kvoten på 26 ulv mye større enn det faktiske antall ulv som finnes i disse områdene.

– Vedtaket fører til at all ulv på 95 prosent av Norges landareal kan skytes og det er i strid med Stortingets rovdyrforlik. Men aller vært er det at denne politikken avfreder ulven utenfor ulvesona, i strid med Kongens vedtak om å frede ulven som art i hele Norge, sier Håpnes.

Han mener den skandinaviske ulvebestanden ikke forvaltes godt nok, og at det er «en ettergivende geværpolitikk som rår».

– Sverige, som har mange ganger flere ulv enn Norge ikke åpner for ulvejakt fordi bestanden går nedover og er for svak til å tåle jakt, sier han.