Ja til et mer plantebasert landbruk i Norge: Utmarksbeite er en illusjon!
23. august 2019
Ny svensk utredning skal styrke eiendomsretten
24. august 2019

Norske Skog inviterer kommunen inn på tomta

Norske Skog Skogn innleder et samarbeid med Levanger kommune for å utvikle næringsarealene på papirfabrikk-tomten, Fibortangen. Det skriver selskapet i en pressemelding torsdag.

– Norske Skog Skogn vil primært drive med egen næringsutvikling på Fiborgtangen, og mener at kommunen har de beste forutsetningene og bedre virkemidler enn oss til å tiltrekke seg ny næringsvirksomhet. Det er derfor at naturlig at Levanger kommune sitter i førersetet for en slik utvikling, sier administrerende direktør Amund Saxrud ved Norske Skog Skogn i pressemeldingen.

Det totale tomteområdet på Fiborgtangen er 400 dekar, og Norske Skog Skogn vurderer mulig salg av næringsarealene til Levanger kommune og eventuelt andre medinvestorer.

– Vi har stor etterspørsel etter næringsarealer, men har dessverre minimalt tilgjengelig for nyetableringer. Overordnede myndigheter har også pekt på at det er vanskelig å regulere nye områder før området på Fiborgtangen er utbygd. Vi vil derfor utnytte det mulighetsrommet vi nå får gjennom samarbeidet med Norske Skog Skogn til å styre samfunns- og næringsutviklingen i kommunen, sier ordfører Robert Svarva i Levanger kommune i samme pressemelding.

Han mener infrastrukturen med gode vei-, jernbane- og havneforbindelser gjør næringsområdet unikt for videreutvikling.

– Området vil også gi relativt lite støy- og miljøbelastninger for våre innbyggere. Jeg tror denne satsingen gir en god langsiktig og bærekraftig løsning for en fremtidsrettet næringsutvikling ikke bare for Levangersamfunnet men hele regionen, sier Svarva.

Papirfabrikken til Norske Skog skal konsentrere seg mer om sine egne virksomheter.

– Skognfabrikken vil i tiden som kommer fokusere ressurser på å gjennomføre interne tiltak for fortsatt å være en konkurransekraftig aktør i treforedlingsindustrien fremover, sier Saxrud.