Derfor går det så treigt med det norske biodrivstoff-eventyret
15. mai 2018
Revidert nasjonalbudsjett med omtale av regnereglene for skog
15. mai 2018

Norsk-svensk samarbeid om viltforvaltning

Målet med prosjektet er å redusere konflikter rundt flerartsforvaltning av elg, ulv og jerv, sør for det samiske tamreinområdet. Store endringer i elgavskyting, fortetting av ulvebestanden og jervens tilbakekomst til skoglandskapet i de siste årene gjør det nødvendig med ny kunnskap og samarbeid på tvers av grenser.

Elg står sentralt i prosjektet. Den trekker over lange avstander på tvers av administrative grenser og fører til en ujevn fordeling av goder i form av jakt og kostnader i form av beiteskader.

Statskog peker på at det er viktig og riktig å skaffe mer kunnskap som gjelder å se artene samlet. Det at lokale interesser involveres vil være svært verdifullt for arbeidet. Prosjektet. Prosjektet «Grensevilt» eies av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og Høgskolen i Innlandet (HINN) og er delvis finansiert med Interreg-midler.