Skisse til tiltakspakke skogbruk
25. mars 2020
Ekstra midler til skogplanting!
27. mars 2020

Norsk skognæring hardt rammet av pandemien

Flere sagbruk melder om redusert innkjøring av tømmer, melder

Landbruksdirektoratet. Trelasten har fått synkende etterspørsel både innenlands og i eksportmarkedet.

– Det er synkende etterspørsel etter trelast både i eksportmarkedet og i bygg- og anleggsbransjen her i Norge, forteller seksjonssjef Vibeke Selnes i Seksjon skog i Landbruksdirektoratet i en pressemelding.

Har fått bekymringsmeldinger

Ifølge henne sliter flere hogstlag og entreprenører med å holde aktiviteten oppe.

– Vi fikk de første bekymringsmeldingene for en liten uke siden, og det er dessverre grunn til tro at utviklingen vil eskalere, med de konsekvensene det kan få for lønnsomhet og videre drift, sier hun.

Annonse

Enkelte steder skal massevirke hope seg opp ute i skogen, men Selnes forteller at situasjonen foreløpig er litt uoversiktlig.

– Vi trenger derfor raskt å gjennomføre en faglig vurdering av hvilke tiltak og satsinger som vil ha best effekt for å holde hjulene i gang, sier Selnes.

Opprettet beredskapsgruppe

I tillegg er næringen bekymret for vårens plantesesong, som starter i april, og da spesielt på grunn av mangelen på utenlandsk arbeidskraft. Direktoratet vurderer å igangsette tiltak for å få tak i innenlandsk arbeidskraft.

På grunn av koronakrisen har Landbruksdirektoratet opprettet en beredskapsgruppe. Den rapporterer fortløpende til Landbruks- og matdepartementet, og gruppen samler informasjon og vurderer ekstraordinære tiltak innafor forvaltningsrammene i direktoratet.

Gruppen har også opprettet kontakt med NVE og vegmyndighetene. Dette for å lufte mulighetene for å bruke entreprenørene i andre sektorer.

– Vi har tett kontakt med Skogeierforbundet, Norskog, MEF, Fylkesmannen og andre sentrale aktører. Det vil gi oss rask og god oversikt over konsekvensene av lavere etterspørsel etter sagtømmer og redusert aktivitet i virkesomsetningen generelt. Vi ser på ulike tiltak, og vridning av aktivitet over på mer arbeidsintensiv drift som for eksempel tynning, sier Vibeke Selnes.

Skisse til tiltakspakke skogbruk
25. mars 2020
Ekstra midler til skogplanting!
27. mars 2020

Flere sagbruk melder om redusert innkjøring av tømmer, melder Landbruksdirektoratet. Trelasten har fått synkende etterspørsel både innenlands og i eksportmarkedet.

– Det er synkende etterspørsel etter trelast både i eksportmarkedet og i bygg- og anleggsbransjen her i Norge, forteller seksjonssjef Vibeke Selnes i Seksjon skog i Landbruksdirektoratet i en pressemelding.

 

Har fått bekymringsmeldinger

Ifølge henne sliter flere hogstlag og entreprenører med å holde aktiviteten oppe.

– Vi fikk de første bekymringsmeldingene for en liten uke siden, og det er dessverre grunn til tro at utviklingen vil eskalere, med de konsekvensene det kan få for lønnsomhet og videre drift, sier hun.

 

Enkelte steder skal massevirke hope seg opp ute i skogen, men Selnes forteller at situasjonen foreløpig er litt uoversiktlig.

– Vi trenger derfor raskt å gjennomføre en faglig vurdering av hvilke tiltak og satsinger som vil ha best effekt for å holde hjulene i gang, sier Selnes.

 

Opprettet beredskapsgruppe

I tillegg er næringen bekymret for vårens plantesesong, som starter i april, og da spesielt på grunn av mangelen på utenlandsk arbeidskraft. Direktoratet vurderer å igangsette tiltak for å få tak i innenlandsk arbeidskraft.

På grunn av koronakrisen har Landbruksdirektoratet opprettet en beredskapsgruppe. Den rapporterer fortløpende til Landbruks- og matdepartementet, og gruppen samler informasjon og vurderer ekstraordinære tiltak innafor forvaltningsrammene i direktoratet.

Gruppen har også opprettet kontakt med NVE og vegmyndighetene. Dette for å lufte mulighetene for å bruke entreprenørene i andre sektorer.

– Vi har tett kontakt med Skogeierforbundet, Norskog, MEF, Fylkesmannen og andre sentrale aktører. Det vil gi oss rask og god oversikt over konsekvensene av lavere etterspørsel etter sagtømmer og redusert aktivitet i virkesomsetningen generelt. Vi ser på ulike tiltak, og vridning av aktivitet over på mer arbeidsintensiv drift som for eksempel tynning, sier Vibeke Selnes.