Kunnskapsløst korstog mot sitka
21. november 2018
Regjeringa vurderer å forby «pøbelgrana» – skogeigar fortviler
21. november 2018

NJFF-leder om lisensjakt innenfor ulvesonen: – De færreste forstår omfanget

Del

I Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er det for tiden stor og hektisk aktivitet knyttet til forberedelsene til det som muligens blir historiens første jakt innenfor ulvesonen.

I sommer gikk rovviltnemndene i Hedmark (region 5) og Østfold, Akershus og Oslo (region 4) inn for at vinterens lisensjakt på ulv skulle omfatte at tre hele flokker innenfor ulvesonen skulle skytes, nemlig revirene i Slettås i Hedmark, Mangen i Akershus og Hedmark samt Hobølflokken i Østfold.

Venter på Elvestuen

Vedtaket om å ta ut tre hele flokker er blitt påklaget til Klima- og miljødepartementet, som dermed må bestemme om det blir jakt innenfor sonen. Hvis det blir grønt lys, vil jakta kunne begynne ved nyttår og vare fram til 15. februar.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) svarte nylig på spørsmål i Stortingets spørretime om når avgjørelsen kan ventes. Da sa han at han ikke kunne «ikke uttale meg nærmere om saken på det nåværende tidspunkt».

– Lisensfellingsperioden innenfor ulvesonen starter 1. januar, og en avgjørelse i saken vil foreligge før den tid, sa Elvestuen.

Den nyvalgte lederen i NJFF Knut Arne Gjems sier til Nationen at han håper at regjeringen har den tilstrekkelige respekten for hvor omfattende jobb som må til for å kunne felle alle ulvene i tre revirer.

– I Norge er vi heldige, for befolkningen har stor tillit til jegerstanden. Det er viktig at også regjeringen viser jegerne tillit og respekt for det samfunnsoppdraget som de utfører, sier Gjems.

NJFF-lederen viser til at formålet med lisensjakt på de store rovdyra i Norge er å begrense skadene de gjør på blant annet beitedyr. Stortinget har bestemt at det skal være lisensjakt som er hovedvirkemiddelet i å regulere bestandene av ulv, bjørn og jerv – og at lisensjakta skal utføres av frivillige jegere.

Stortinget har vedtatt et bestandsmål på 4–6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir.

Minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ulvekull utenfor ulvesonen skal medregnes.

Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

I 2017 ble det født valpekull i åtte helnorske revir, samt fem kull i grenserevir og 28 kull i helsvenske revir. Dette beregnes til 10,5 kull i Norge.

Det er foreløpig usikkert hvor mange valpekull som er født i Skandinavia i 2018, siden de fleste kullene blir påvist når sporsnø legger seg på bakken vinterstid.

Kilde: Rovdata

Han var i fjor vinter leder for fylkeslaget av NJFF i Hedmark, og hadde da en rolle som koordinator i flokkuttakene i Julussa og Osdalen. Da ble 16 ulver skutt på 12 dager.

– De færreste forstår omfanget av en slik jakt. Det er en svært omfattende og grundig jobb som må gjøres, sier Gjems.

Kartet viser ulvesonen, som dekker hele Østfold og Oslo, samt store deler av Akershus og Hedmark.

Hundrevis av grunneiere må si ja

For å gjennomføre jakt på tre ulveflokker blir det etter alt å dømme nødvendig å hente inn tillatelse fra flere hundre grunneiere.

Derfor er det viktig, sier Gjems, at arealet hvor jakta skal foregå blir klarlagt så fort som mulig, slik at jegerne vet konkret hvilke grunneiere som må bes om samtykke til lisensjakt på deres eiendom.

Det må skrives avtale med hver enkelt jeger som skal delta. Også antall jegere ventes å komme opp i et par hundre, og alle disse må være grundig orientert om premissene for jakta.

Det må også planlegges snøbrøyting under jaktperioden, slik at jegere og andre som er tilknyttet jakta kommer seg på plass uti skogen med nødvendig utstyr.

Gjems oppfordrer Elvestuen til å få fortgang i saksbehandlingen, slik at jegerne får forutsigbarhet i planleggingsarbeidet.

– Det er dessuten viktig at vedtakene blir formulert slik at vi får tatt ut hele flokker. I vinter så vi at det var flere ulver i flokkene enn antatt, og det førte til komplikasjoner. Vi er også opptatt av at det faktisk skal være jakt på tre flokker, og at tallet ikke må reduseres. Ulven ligger langt over bestandsmålet, sier han.

Del