Statsbudsjettet for 2018 gir ikke et tydelig grønt skifte
20. oktober 2017
– Nå får vi se hvordan kreditorene stemmer
20. oktober 2017

NIBIOs skogforskning feirer 100 år

NIBIOs jubileumsseminar skal vise skogforskningens betydning for næringen, myndigheter og forvaltningen i et historisk perspektiv, og ikke minst som leverandør av kunnskap for å løse fremtidens utfordringer.

Skogen i Norge har i uminnelige tider vært nyttet av mennesket, og et mangfold av dyr, planter og sopper lever sine liv i skogen. For 100 år siden var det bekymring for tømmertilgangen fra de norske skogene, og målet med skogforskningen var å legge til rette for det som skulle bli Norges arvesølv – skogen. Trær skulle gi brensel til oppvarming og matlaging, bygningsmaterialer til nye hus, råstoff til industrien og ikke minst arbeidsplasser og verdiskaping. I dag har vi over 11 milliarder trær, tømmervolumet er tredoblet fra 300 til 1000 millioner kubikkmeter, og skogen binder CO

2tilsvarende over halvparten av våre utslipp av klimagasser.