Gir bort én million kroner for å få folk ut i naturen
10. oktober 2017
Ett steg mot effektivare insektsskydd
10. oktober 2017

Mistanke om nytt tilfelle av skrantesjuke i Nordfjella

Dyret ble felt under ordinær jakt, som er et ledd i den nasjonale aksjonen for å forsøke å utrydde skrantesjuke fra norsk fauna.

–Om det skulle vise seg å være et positivt dyr, er det ikke overraskende. Antallet positive dyr i forhold til antall prøver som er analysert er helt i tråd med forutsetningene for vedtaket om å sanere Nordfjella, sier seniorforsker Sylvie Benestad ved Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet har oppdatert statistikk om prøvetaking på sine faktasider om skrantesjuke.

Det var i 2016 at Veterinærinstituttet for første gang påviste skrantesyke hos villrein i Nordfjella og elg i Selbu. Dette var første gang skrantesyke ble påvist utenfor Nord-Amerika og Sør-Korea, og aller første gang det ble påvist hos reinsdyr. Nordfjella villreinområde omfatter kommunene Aurland, Lærdal, Hemsedal, Hol, Ål og Ulvik.

Skrantesjuke er en uhelbredelig sykdom som fører til store lidelser og død for smittede dyr. Symptomer på skrantesjuke er avmagring, pjuskete pels, hyppig urinering og unormal oppførsel, for eksempel dyr som ikke skyr mennesker.