Norske Skog og faren med monokultur
21. november 2017
Ulvejakta stanses
21. november 2017

Miljøvernforbundet anmelder villreinslakting

DelEmneord til denne artikkelen

– Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder herved Miljødirektoratet og Mattilsynet for brudd, med overlegg, på Naturmangfoldlovens bestemmelser ved den planlagte nedslaktingen av 2.200 villrein i Nordfjella-området, skriver NMF i anmeldelsen som er levert inn til politiet, Økokrim og som innmeldt sak til Stortinget.

I politianmeldelsen krever NMF blant annet at saken etterforskes. De krever også straffeforfølgelse av Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro og direktør Harald Gjein i Mattilsynet.

– Vi tar det til etterretning, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn til NTB.

NMF ber også kontroll- og konstitusjonskomiteen ta initiativ til å åpne sak mot direktoratene og departementene, begrunnet i at «nedslaktingen bryter ned grunnleggende prinsipper innen naturforvaltning». NMF kritiserer løsningen om å redusere villreinstammen i kampen mot den dødelige sykdommen.

En smittsom variant av sykdommen er påvist hos sju villrein i Nordfjella i Norge. I tillegg er andre varianter av skrantesyke påvist hos tre elger og én hjort i andre deler av landet. Dette er første gang sykdommen er påvist i Europa.

Mattilsynet gikk 19. april inn for å avlive hele villreinstammen på rundt 2.200 dyr i Nordfjella, der sykdommen er påvist, for å hindre smitte. 8. mai ga landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) sin tilslutning til anbefalingen. Dyrene i Nordfjella utgjør 10 prosent av den norske villreinstammen.

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett satt av 26 millioner kroner til nedslakting av villreinstammen. Totalt vil prosjektet koste rundt 100 millioner kroner over flere år.

Hele stammen skal være borte innen 1. mai neste år. Etter fem år skal stammen bygges opp igjen med friske dyr.

Skrantesyken, eller CWD (Chronic Wasting Disease), er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika. Den er 100 prosent dødelig.

Påvist sykdom

Statens naturoppsyn gjennomfører jakten, som er vedtatt av Mattilsynet og Landbruksdepartementet. Målet er å skyte 1.500 villrein i Nordfjella villreinområde, som strekker seg over fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Ved å utrydde hele stammen håper man å fjerne den svært smittsomme skrantesykevarianten (CWD) fra norsk jord, en sykdom som kun er påvist ett sted i Europa – nettopp i Nordfjella.

– Når det gjelder tiltaket, er det basert på en nøye vitenskapelig gjennomgått saneringsplan, sier Knutsen i Statens naturoppsyn.

Etter årets høstjakt var stammen redusert fra 2.200 dyr til rundt 1.500, og 7. november startet et statlig jaktlag med nedslaktingen av resten av stammen. Veterinærinstituttet har så langt påvist sykdommen hos en bukk som er felt av det statlige jaktlaget.

– Nedslaktingen fjerner viktig bevismateriale for å forstå hva som har skjedd i Nordfjella. NMF er av den oppfatning at en burde gitt seg tid til å forske på villreinstammen i det aktuelle området og forsøke å ta rede på hva som har skjedd og årsaker, heter det i anmeldelsen fra NMF.

Dyrevernere

Tidligere i november anmeldte organisasjonen Dyrenes Røst Mattilsynet for dyremishandling i jakten på 1.500 villrein i Nordfjella. Jenny Rolness i Dyrenes Røst mente blant annet at grunnlaget for nedslaktingen er mangelfull, ettersom smitten allerede kan ha spredd seg utenfor området.

CWD-koordinator Hallgeir Herikstad i Mattilsynet påpekte da at alle dyr som smittes med skrantesyke, opplever stor lidelse.

– Å ikke forsøke å stoppe en dødelig sykdom fra å spre seg vil være grov dyremishandling, sa han til NTB. Han sa at Norge har et ansvar for å hindre at sykdommen sprer seg til andre land.

– Hvis vi ikke handler nå, risikerer vi å havne i en situasjon som fører til store lidelser for hjortedyr over hele landet. Det vil da bli umulig å bekjempe sykdommen, sa Herikstad, og informerte samtidig at villreinstammen skal reetableres så raskt det er mulig.

• Les også: Reetablering av villreinstammen i Nordfjella tidlegast i 2023

I anmeldelsen levert inn 20. november, nevnes også saken NMF omtaler som «mislykket bruk av giften rotenon for å utrydde parasitten Gyrodactylus salaris».

• Les også: Forskere bekymret for dyrevelferden til reinsdyra

Emneord til denne artikkelenDel