NORSKOG på høring om «Jernbaneforslag» fra Ap og SV
25. april 2018
Viktig prinsippsak om truete arter
26. april 2018

Miljøbyråd Berg har ikke vært på et eneste møte i Markarådet: I dag prioriterer MDG-byrådene å møte journalister

I dag møtes Markarådet for å diskutere flere viktige saker, som opprettelsen av en nasjonalpark i Østmarka, aktivitetssoner innenfor markagrensen og forslaget om helikopterlandingsplass på politiets beredskapssenter på Taraldrud.

Rådet har som oppgave å passe på at Markaloven etterleves.

Men blant Markarådets 18 faste medlemmer, mangler representanten for Oslomarkas mest folkerike kommune, Oslo.

Oslos representant, miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) har ikke vært på et eneste møte.

Bergs vara, byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG), har steppet inn for Oslo ved to møter siden 2016.

Prioriterer Aftenposten foran Markarådet

Sekretariatet i rådet opplyser at begge Oslos representanter er forhindret fra å møte onsdag grunnet bystyremøte.

Markarådets møte er fra klokken 09 til 12, men Oslo bystyre møtes først klokken 15.

Før det har faktisk byrådene Lan Marie Berg og Hanna E. Marcussen gjort en avtale med Aftenposten, fra klokken 10.30–12. Avtalen ble foreslått av byrådene selv.

– Hvorfor prioriterer byrådene Berg og Marcussen et møte med Aftenposten fremfor årets første møte i Markarådet?

– Bakgrunnen for forfall er at det er bystyremøte i dag, med tilhørende forberedelser, svarer byrådssekretær for miljø og samferdsel Daniel Rees (MDG).

Oslo kommune kommer dårlig ut i oppmøtestatistikken for Markarådet.

– Håper de strammer seg opp

Nå reagerer både Markarådets sekretariat og friluftsorganisasjonene over fraværet.

– Jeg er skuffet over at de, som en burde forvente hadde tatt dette alvorlig, ikke møter. Oslo-byrådet bør gå foran som et godt eksempel, med respekt for Markarådet som et viktig organ, sier leder i Oslo og omegn friluftsråd, Hans-Petter Aas. Han er også nestleder i Markarådet.

– Det er ikke flere møter enn at det bør gå an å få stilt med en representant, sier Aas.

Fakta: Markarådet

Ble opprettet i 2009 da Markaloven trådte i kraft.

Rådet arbeider for å fremme lovens formål og har en ombudsmannsfunksjon. Kan ta opp og gjøre ansvarlig myndighet oppmerksom på prinsipielle og overordnede problemstillinger, samt avgi uttalelser i konkrete saker.

Markarådet skal være en møteplass hvor folkevalgte, frivillige organisasjoner, grunneiere og beboere kan utveksle informasjon, erfaringer og synspunkter på markaloven.

Rådet skal avholde minst to møter pr. år.

Rådet har 18 medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse oppnevnes for fire år av gangen av Klima- og miljødepartementet.

Blant medlemmene finner vi Oslo kommune, Romerike-regionen, Follo-regionen, Asker/Bærum, kommunene i Buskerud og Oppland, Skiforeningen, Oslo og Omland Friluftsråd, Oslo idrettskrets, Norges Skogeierforbund og interessegruppen for hytteeiere i Marka.

– Fravær på samtlige møter

I årsberetningen for 2016 og 2017 står det:

«Markarådets arbeidsutvalg har merket seg at Oslo kommune ikke har prioritert oppmøte i rådet. Fast medlem i rådet har fravær på samtlige fire møter de to siste år. Varamedlem møtte på to møter i 2016, men kommunen var ikke representert på møter i 2017. Fordi Oslo kommune er en stor og viktig aktør i Marka, har rådets leder henvendt seg til byrådsleder, med oppfordring om at rådets møter prioriteres i fremtiden.»

En av flere betente saker behandlet av Markarådet: Sier nei til elsykler på stier i Marka

Leder i Markarådet, Nittedal-ordfører Hilde Nysten Thorkildsen (Ap) har bedt byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo ta arbeidet i Markarådet på alvor. Hun har ennå ikke fått svar på henvendelsen.

Nittedal kommune

Rådsleder: – Underlig at de ikke stiller

– Jeg har sendt en henvendelse til byrådslederens kontor, der vi etterlyste engasjement i Markarådet. Men vi har ikke fått noe svar, sier Nittedal-ordfører og leder i Markarådet, Hilde Nysten Thorkildsen (Ap).

Hun omtaler fraværet som trist og beklagelig.

– Det er ikke så komplisert. Er du oppnevnt som representant, så stiller du opp godt forberedt. Man møter opp. Har man ikke tid til å møte, bør man ikke si ja til å sitte i rådet, sier Thorkildsen.

– Noen mener at Markarådet har lite reell makt siden det kun er et rådgivende organ?

– Markarådet er så relevant som man velger å gjøre det til. Det er et regjeringsoppnevnt råd som skal ivareta Markas interesser. Vi diskuterer temaer om markajus, skogdrift, idrett. Nå skal vi diskutere forslaget om nasjonalpark i Østmarka. Det er viktig for store deler av Oslos befolkning, sier leder i Markarådet, Hilde Nysten Thorkildsen.

Et brennhett tema i Markarådet: Regelendring kan gi frislipp for skogshugst i Marka

– Byrådet er opptatt av Marka

Byråd Berg hadde tirsdag ikke tid til å kommentere kritikken fra Markarådet, men hennes byrådssekretær Daniel Rees (MDG), svarer følgende på hvorfor Oslo ikke har møtt med sin representant i rådsmøtene:

– Det er vi lei oss for. Årsaken er at byråden har en svært tett kalender, og det handler ikke om at byrådet ikke er opptatt av Marka, skriver Rees i en e-post.

Den siste villmark: Det finnes ikke mye villmark lengre.

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) er Oslos vara i Markarådet. Hun har vært til stede på to rådsmøter. De andre møtene har Oslo ikke vært representert.

Dan P. Neegaard

– Supperåd

Naturvernforbundets representant i rådet, Gjermund Andersen, har en viss forståelse for at byrådene skulker møtene i rådet.

– Markarådet er tross alt et rådgivende, ikke et besluttende organ. Da Markaloven ble vedtatt, advarte vi mot at dette skulle bli et supperåd. Jeg vil ikke kritisere Oslo kommunes representant for at det kan føles litt meningsløst, sier Andersen.

– Men du har møtt på nesten hver eneste møte?

– Ja, jeg føler at vi må være der. Det er også viktig å ha jevnlig kontakt med de andre organisasjonene og interessegruppene i Marka.

Har du lest disse gode sakene?

Eierne i barnehagekonsern har tatt ut nesten 1 milliard

Les kommentaren: Dette kan være den æreløse slutten på Borten Moes liv i toppolitikken.

Om bord på denne er det nok atomvåpen til å utslette hele USAs østkyst.

Han forteller om overgrep på internatskole. – Hvorfor er det bare noen som får oppreisning?

Elever fikk hjelp med lærerkritisk innlegg av leder ved skolen

Danmark vil rive boliger og styre hvor folk bor for å bli kvitt «gettoer»