EU-parlamentet vedtok begrensninger på biodrivstoff
18. januar 2018
Satser på norsk produksjon av biodrivstoff
19. januar 2018

Mer hogst og høyere priser

De foreløpige beregningene fra statistikken over skogavvirkning for salg viser at det ble avvirket 2,5 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 4. kvartal 2017, en økning på 57 000 kubikkmeter fra tilsvarende kvartal i 2016. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 913 millioner kroner, som er en økning på 14 prosent fra året før.

Figur 1

Økte tømmerpriser

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 369 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 4. kvartal 2017. Det er 35 kroner mer enn samme kvartal i 2016. Gjennomsnittsprisen for skurtømmer av gran og furu økte med henholdsvis 10 og 4 prosent, mens prisen for gran og furu til massevirke gikk opp med henholdsvis 9 og 5 prosent.