Skogbruket i Oppland 2017
27. april 2018
Göran Persson: Vi är för tysta
27. april 2018

Mente ulv kunne gå utover inntekter fra hjortejakt

Regjeringsadvokaten er representert med f.v. advokatene Elisabeth Stenwig og Asgeir Nygård, her ved siden av ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet, Lene Lyngby.

Regjeringsadvokaten er representert med f.v. advokatene Elisabeth Stenwig og Asgeir Nygård, her ved siden av ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet, Lene Lyngby.

Regjeringen har også fire partshjelpere, hvorav en er Utmarkskommunenes Sammenslutning, representert ved advokat Stein Erik Stinessen t.h. (Foto: Tore Letvik)

Tore Letvik

Grunneieres inntekter fra jaktrettigheter var en av faktorene departementet la vekt på da vedtak om lisensjakt på ulv ble opprettholdt.

– Grunneiernes inntekter på salg av jaktrettigheter på hjortedyr kunne gå ned dersom det befant seg mange ulver i området. Dette og var en av faktorene vi la vekt på da vi opprettholdt vedtak