Regnskog er viktig for langt mer enn klima
25. september 2017
Tømmerprisene i august: Stor aktivitet og høye priser
26. september 2017

Mener ulven truer elgjakta

Den 25. september går startskuddet for årets elgjakt, men mange jegere på østlandet er redd sjansen for å skyte elg er mikroskopisk.

De siste årene har antallet elg i flere områder stupt. I Elgregion øst, som befinner seg midt i den politisk vedtatte ulvesonen, er antallet skutt elg under elgjakta mer enn halvert siden 2010.

– Årets jakt blir en ren forvaltningsjakt, sier Hallstein Flesland. Han sitter i Elgregionråd øst som representant for Fet kommune. Han er også skogsforvalter.

– Årsaken er ulv. I dette området ble det så seint som i påsken i år observert flere ulv sammen. Så det er ikke tvil om at ulven er her.

Elgregion øst omfatter de syv kommunene Aurskog-Høland, Eidskog, Fet & Sørum, Kongsvinger, Nes, Sør-Odal.

I 2010 ble det skutt over 1200 elg i jaktområdene. I fjor ble det bare skutt ca. 570, ifølge rådet.

Jegere har også funnet elgkadavre som bærer tegn på å ha blitt angrepet av ulv i skogen. Videoen under viser restene etter en elgkalv som jegeren som filmet mener ble slept ut på isen av ulv.

, spilletid.

Opplever du problemer eller er du fornøyd? Vi trenger dine tilbakemeldinger. Dette er NRKs videoavspiller. Den strømmer NRKs innhold til din skjerm, på et format som din enhet håndterer. (HLS, HTML5 eller Flash). Den overordnete tjenesten (NRK TV) kan du lese mer om her: Hjelp til tjenesten Mange av våre program har tekst du enkelt kan slå av og på ved å klikke tekst-symbolet nede til høyre i avspillerkontroller. Om programmet ikke har tekst-symbol i avspillerkontroller, kan dette bety to ulike ting: Enten mangler programmet dessverre tekst, eller så har programmet tekst som er en del av selve videobildet (innbrent). Dette kan ikke overstyres av avspilleren. Hvis du ser video på en maskin med vanlig tastatur, da kan du bruke disse hurtigtastene:

Flere jeger NRK har snakket med mener fortetningen av ulv i området fører til at det er lite elg igjen når jakten kommer på høsten.

Ikke bare ulven

– Ulven kan nok også ta en del av skylda, sier forsker ved Høgskolen innlandet Barbara Zimmermann.

Hun er leder for et forskningsprosjekt som har levert søknad om å få forske på nedgangen i elgstammen langs svenskegrensen. Tidligere ledet hun prosjektet SKANDULV som kartla ulvens byttevalg og dens påvirkning på hjorteviltbestandene.

Zimmermann tror ulven kan være en del av problemet, men at det er flere faktorer som fører til at det stadig færre elg vanker langs østgrensen. Hun forteller at det har vært en fortetning av ulverevir på begge sider av grensen, men at vi foreløpig ikke vet hvordan dette har påvirket elgbestanden.

– Man kan også tenke seg klimatiske årsaker. Det kan ha blitt varmere, og skapt en klimatype som ikke er så gunstig for elgen. Dessuten ser vi at jerven har kommet tilbake i norske skoger, og den kan kanskje også ha en effekt.

Bekymret for jakta

Flesland erkjenner at det kan hende det ble skutt for mye elg en periode, og at det kan være en årsak til nedgangen.

– Det kan ha noe å gjøre med forvaltningen. Vi trodde ikke at ulven tok så mye som den gjør, sier han.

Likevel mener han det er utvilsomt at ulven berøver jegere for mange elg, noe som igjen går utover skogsforvalteres inntekt.

– Et ulvepar tar mellom 120 og 150 elg per år, sier han og viser til SKANDULV-studien.

– Det tilsvarer det som kunne gledet 400 jegere.