​2017 ännu ett rekordår för biodrivmedel
22. februar 2018
Regjeringen må hindre at EUs bokføringsregler begrenser skogens muligheter i klimasammenheng
22. februar 2018

Måtte i retten for å ha jaktet elg uten ettersøkshund

For dette fikk jaktlagslederen utstedt et forelegg på 6.000 kroner. Andre medlemmer av jaktlaget er også ilagt bøter.

Mannen mente forelegget var for høyt og godtok ikke dette. Saken havnet dermed i Sør-Østerdal tingrett.

Da saken kom opp for tingretten ga mannen en uforbeholden tilståelse i retten og denne var styrket av flere bevis i saken.

Mannen er en erfaren jeger og burde forut for jakta i 2017 ha forsikret seg om at jaktlaget hadde godkjent ettersøkshund. Her mener retten at jaktlagslederen har opptrådt uaktsomt.

Jaktlagslederen var selv ikke med på jakten, men retten mener det er utvilsomt at mannen likevel er ansvarlig medvirker som jaktlagets leder, noe han også erkjente i retten og at dette var hans ansvar.

De andre på jaktlaget skal ha forklart politiet at de trodde jaktlagslederen hadde sørget for at godkjent ettersøkshund var tilgjengelig.

Saken ble avgjort som tilståelsesdom.

Retten viser til at problemet med skadeskyting under jakt må vies oppmerksomhet.

For å sikre at påskutt og skadet vilt blir avlivet så raskt og effektivt som mulig er det påbud om tilgang til prøvet og godkjent ettersøkshund ved jakt på elg, hjort og rådyr.

Kravet til godkjent ettersøkshund har således et viktig formål, og det er viktig at det enkelte jaktlag og den enkelte jeger følger opp dette.

I formildende retning peker retten på at jaktlagslederen har tilstått sin rolle i saken, at han handlet uaktsomt og at han umiddelbart etter at det ble kjent at laget ikke hadde godkjent ettersøkshund ordnet en avtale om dette.

Retten kom derfor fram til at de reduserte påtalemyndighetens forslag til forelegg med 1.000 kroner.

Jaktlagslederen må derfor betale en bot på 5.000 kroner for forholdet.