Skogen – til nytte og nytelse
14. desember 2017
Norske Skog setter i gang salg av papirfabrikkene
14. desember 2017

Marknaden vill ha mer certifierat virke

– Den här marknadsutvecklingen ligger i linje med de globala trenderna mot ökat fokus på hållbar samhällsutveckling. Frågorna om fossilfrihet, förnybar råvara och en ansvarsfull användning av skog och andra råvarukällor får allt större betydelse både för företag och konsumenter, säger Henrik Carlson, produktionschef på Skogssällskapet.

Hur märker Skogssällskapet av detta?

– Marknadens intresse för FSC®®- och PEFC™-certifierad råvara har ökat ganska stadigt sedan 1990-talet, för att under de senaste åren växa med betydligt högre fart. Flera massa- och pappersbruk, sågverk och träindustrier som för några år sedan nöjde sig med att cirka 60–70 procent av deras råvara skulle vara certifierad vill idag ha mycket mer, helst 100 procent.

Vilka marknadskrafter driver på?

– Ikeas beslut att så långt det är möjligt endast köpa FSC-certifierat virke är ett bra exempel. Ikea har satt som mål att år 2020 ska 100 procent av det trä man använder komma från FSC-certifierade skogar eller vara återvunnet trä. Globalt förbrukade Ikea 19 miljoner kubikmeter skogsråvara 2016, så det får stor effekt på marknaden, samtidigt som man med sitt inflytande får många efterföljare.

– Även sågverkskoncernen Derome kräver certifierat virke, och har som mål att 100 procent av virkesråvaran är certifierad enligt FSC/PEFC senast 2020. Både Ikea och Derome är virkesköpande kunder hos Skogssällskapet, så det påverkar förstås vår verksamhet. Samtidigt har flera andra aktörer liknande planer och ställer motsvarande krav, såväl på den svenska virkesmarknaden som internationellt.

Påverkas virkespriserna?

– Prisbilden på certifierat virke har historiskt skiljt sig mellan olika delar av landet. I Götaland har det funnits en premie på certifierat virke, medan det – generellt sett – inte har varit så längre norrut. Frågan är om vi kommer att få se mer av prispremier eller om det istället blir leveranskrav på att virket ska vara certifierat, med prisavdrag för ocertifierat virke. Det återstår att se, men vi kan notera att i flera affärer som vi gjort upp inför virkessäsongen 2017–2018, så har köpare som inte tidigare betalat premier nu gjort det och så även norrut i landet.

Behövs det fler skogsägare som kan erbjuda certifierat virke?

– Absolut! Fram till nu har vi haft någorlunda balans mellan utbud och efterfrågan, men den situationen är som sagt på väg att förändras. Marknadsförändringarna är tydliga och vi bedömer dem som långsiktiga. Därför kommer det absolut att behövas både fler certifierade skogsägare och större volymer certifierat virke inom en snar framtid.