De skviser olje ut av tømmerstokkene
14. november 2017
Utviklingen i norsk skogbruk må bygge på respekt
15. november 2017

Markedet for massivtre er i sterk vekst

– Noreg ligg langt framme internasjonalt når det gjeld bruk av treteknologi. No ser vi at produksjonen av massivtre er i sterk vekst. Materialet passar alle typar bygg og er både konkurransedyktig på pris og av høg kvalitet. Kombinasjonen av massivtre og andre tremateriale gir store moglegheiter, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Splitkon AS har nå startet gravearbeidene til det som vil bli Skandinavias største massivtre (CLT) anlegg. Fabrikkbygget på hele 9 mål skal oppføres i massivtre og er planlagt å stå klart høsten 2018. Produksjonslinjen som installeres vil ha en årlig produksjonskapasitet på 60.000 kubikkmeter melder Splitcon AS. Fabrikken i Åmot er en stor satsing innen norsk treindustri og bak satsingen har selskapet fått med seg Limtre Holding, Ski Bygg Gruppen AS, Holdit AS, Sparebanken 1 Ringerike Hadeland samt Innovasjon Norge og SIVA.

Det er et mål for skog-og trenæringen i Norge å foredle mer av skogsråstoffet fremfor eksport av rundtømmer. Urbaniseringstrenden har åpnet for nye byggesystemer i tre som kan erstatte byggesystemer i blant annet stål og betong. Et av disse byggesystemene er massivtre, eller krysslaminert trevirke (CLT). Nå er markedet for byggesystemet så stort, og voksende at vi endelig får en storskala produsent i Norge, hos Splitcon i Buskerud.

Å satse stort innen et område som krever store og produksjonstilpassede investeringer, er avhengig av et fungerende samspill mellom privat og offentlig risikoavlastning for å lykkes. I dette prosjektet, er det på oppdrag av Innovasjon Norge, blitt gjort en grundig markedsanalyse for massivtre som synliggjør et stort potensial. SIVA har gått inn med sitt eiendomsvirkemiddel og er byggeier med utleie til produksjonsselskapet og Innovasjon Norge har støttet utviklingen med lån og tilskudd.

Treindustrien opplever positiv trend om dagen, hvor flere større utbyggere er blitt mer bevist på sertifisering, miljøkalkulasjon og materialer med lave klimagassutslipp. Flere arkitekter, ingeniører og entreprenører er også blitt flinkere til å planlegge, utvikle og bygge industrielt med tre, noe som har ført til reduserte kostnader. Innenfor flere byggsegmenter konkurrerer nå tre med alternative byggematerialer. Noe som har en positiv miljø -og klimaeffekt.

Innovasjon Norge har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet arbeidet med kompetansedeling og risikoavlastning bidratt til denne utviklingen og fortsetter dette viktige arbeidet som en del av Bioøkonomiordningen.