Kan kommunen innføre gebyr på byggesøknad av landbruksvei?
23. april 2020
Viktig informasjon til deg som er skogeier i Oslo og Viken
25. april 2020

Markant nedgang i tømmerprisene

Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran og furu gikk ned med henholdsvis 13 og 11 prosent i 1. kvartal. Skogeierne fikk i gjennomsnitt 303 kroner per kubikkmeter for grantømmer til massevirke og 296 kroner for furutømmer til massevirke. Prisen på sagtømmer for gran og furu gikk ned med henholdsvis 14 og 8 prosent noe som tilsvarer en pris på 463 kroner per kubikkmeter for gran og 456 kroner for furu.

Figur 1

Figur 1. Gjennomsnittspris per kubikkmeter og avvirket kvantum

De foreløpige tallene for statistikken over skogavvirkning for salg viser at det ble avvirket 2,9 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 1. kvartal 2020, en nedgang på 2 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2019. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 1,1 milliarder kroner, noe som er en nedgang på 15 prosent.

Figur 2. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker

Created with Highcharts 6.0.7 m3 Last ned/skriv ut Figur 2. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker Figur 2. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker Oslo/Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Trøndelag 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 4… 1 400 000 Kilde: Skogavvirkning for salg, Statistisk sentralbyrå.

1. kv. 2019 1. kv. 2020

Figur 2. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker

1. kv. 2019 1. kv. 2020

Oslo/Viken 792191 740854

Innlandet 1246197 1213779

Vestfold og Telemark 300310 282915

Agder 200892 221090

Trøndelag 224806 239340

Eksporterte 936 000 kubikkmeter

Det ble eksportert 936 000 kubikkmeter tømmer i 1. kvartal 2020. Det vil si at 32 prosent av avvirkningen ble eksportert dette kvartalet. Sammenlignet med 1. kvartal 2019 er det en nedgang på 18 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 63 prosent av eksporten.