Dyr klimatnytta att låta skogen stå
24. mai 2018
Ekstrem skogbrannfare: Strengt forbudt å gjøre opp ild i nærheten av skog og annen utmark nå
25. mai 2018

Lovende i rypefjellet

​Norges Fjellstyresamband er interesseorganisasjon for de 94 fjellstyrene i Norge. De forvalter jakta på store arealer, og er en viktig formidler av rypejakt i sør- og midt-Norge. Flere fjellstyrer takserer sine terreng i august og setter på bakgrunn av dette dagskvoter, jakttider samt totalt antall kort som skal selges.

Fjellstyrets folk er godt kjent i sine fjellområder, og har en god oversikt over bestandsutviklingen av rypa over tid. Nå har fjellstyresambandet laget en samlerapport fra de ulike fjellstyrene om hvordan småviltjakta i 2017 gikk og med deres spådommer for 2018. For å få bra med småvilt i fjellet er man avhengig av godt vær, god mattilgang, lite rovdyr og mye smågnagere.

«Slik det ser ut nå kan vi spå en fin høst med ryper i fjellet», sier rådgiver Torgeir Lande hos Norges Fjellstyresamband.

Takseringene gir svaret i august

I august hvert år takseres det ved hjelp av stående fuglehunder ryper og skogsfugl langs forhåndsdefinerte takseringslinjer over hele landet. Da får man et tydeligere bilde av årets bestand av fugl i de ulike områdene. Disse ta kseringene danner grunnlaget for en bærekraftig forvaltning av rype og skogsfugl. Det er etter hvert blitt vanlig å sette begrensinger på jaktuttaket i form av dagskvoter, sesongkvoter eller andre begrensinger. Slik sørger vi for at det høstes av et overskudd, og vi sikrer neste års stamfuglbestand.

I Hønsefuglportalen registreres og lagres det aller meste av dataene fra disse takseringene. Vi anbefaler alle interesserte rypejegere å ta en kikk på denne siden. Der kan man finne årets resultater fra sin region, men altså ikke før takseringene er ferdigstilt rundt 20. august.