«Kjetting-Jan» raser over skatteøkning
16. mai 2018
Per Tore verst rammet i landet, snøen tok knekken på skogen hans
18. mai 2018

Landshypoteks gröna skogsobligation snabbt övertecknad

Landshypotek Banks obligationen är den första i svenska kronor som bygger på hållbart skogsbruk, biologisk mångfald och minskade koldioxidutsläpp.

Övertecknad på en halvtimme

Martin Kihlberg, hållbarhetschef och chefsjurist på Landshypotek Bank, säger i ett pressmeddelande att obligationen redan efter en halvtimme hade övertecknats, med en volym på totalt 12 miljarder.

– Det visar att investerarna ser den ekonomiska och miljömässiga potentialen i de svenska skogarna, säger han.

Fått högsta rating

Banken framhåller att klimatforskningsinstitutet Cicero har givit obligationen högsta rating: Dark Green. Obligationen har en storlek på 5,25 miljarder kronor med en löptid på fem år och är därmed den största gröna obligationen som har givits ut av en svensk bank.

– Vi är stolta över att vi och våra kunder bidrar till att utveckla finansmarknaden att bli mer hållbar genom den här obligationen, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Obligationen är förknippad med ett antal miljövillkor och är baserad på skog som har en grön skogsbruksplan, med plan för avsättning antingen till naturskyddsområden eller PEFC-FSC-certifierad skog. Arealen är 320 000 hektar, vilket motsvarar Gotlands yta. Totalt täcker det 1,4 procent av den svenska produktiva skogsmarken.