Formidling av arbeidskraft i jord- og skogbruket
19. mars 2020
Skogbruket ber om tiltakspakke for å opprettholde aktiviteten!
20. mars 2020

Landbruket er i beredskap

Det er et stort behov for sesongarbeidskraft både i jord- og skogbruket utover våren og sommeren. (Foto: Torfinn Kringlebotn)

Det er full beredskap i verdikjeden, fra bonde til næringsmiddelindustri og transport av varer. Fylkesmannen har sendt brev til samtlige landbrukskontor i Innlandet der vi tar opp noen tema som bør få ekstra oppmerksomhet nå. Skrivet tar opp viktigheten av beredskapsplaner på så vel landbrukskontor som i landbruket selv. Tilgangen på sesongarbeidskraft i landbruket er også tema.

 

Fylkesmannen ønsker en tett dialog med landbrukskontorene fremover og ber om tilbakemelding på problemstillinger og saker som måtte dukke opp. Skrivet kan lastes ned her.

 

Kilde: Fylkesmannen i Innlandet