Grunneierorganisering er nøkkelen til suksess
9. januar 2018
HMS og KS til tusen
9. januar 2018

Kun tre av de felte ulvene er skutt innenfor ulvesonen

Ved ulvejaktas andre uke er det felt 12 ulver i de to revirene Osdalen og Julussa. Det gjenstår fire dyr på kvoten i disse områdene. Det er en felles kvote på 16 dyr for de to revirene. Søndag 7. januar var statusen at det var felt seks dyr i hvert revir.

Kun tre av de 12 ulvene er felt innenfor det som kalles ulvesonen i Hedmark. To ulver ble felt i Storsjølia helt sør ved Storsjøen i Julussareviret, og én ble felt ved Deset. De øvrige ni er felt utenfor selve ulvesonen.

Begge flokkene har tilhold både i og utenfor ulvesonen. For Osdalsflokkens del er det bare ei lita stripe i sør som ligger innenfor sonen.

I tillegg pågår jakt utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark, og utenfor områdene som flokkene i Julussa og Osdalen bruker. Her startet lisensjakta allerede i oktober, men på grunn av en kjennelse i Oslo tingrett var det stans mellom 21. november og 21. desember. Før stansen var fem ulver felt. Kvoten her er på 12 dyr. I helga falt det første dyret etter at jakta ble tatt opp igjen. Denne fellingen fant sted i Våler i Hedmark.