Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til klima- og miljøministeren
9. mars 2018
Dom gir Røkke lov til å by på Saugbrugs
12. mars 2018

Krever svar: Hvorfor får rendalsbøndene mindre «ulvepenger»?

Situasjonen i Rendalen var ekstraordinær, og det må være slik at alle beitebrukere får kompensert de faktiske økonomiske tapene de har i forbindelse med rovdyrangrep, sier hun.

Regelverk må på plass

Enger Mehl synes det er veldig bra at bøndene på Hadeland fikk kompensasjon, men mener at dette også må gjelde for rendals-bøndene.

– Jeg forventer også at statsråden får på plass regelverk som sikrer kompensasjon i lignende situasjoner i framtiden. Det er nå mye mer ulv i Norge enn Stortinget har vedtatt. Derfor må vi forvente at dette også kan skje igjen, poengterer hun.

Les også

Hedmark Bondelag er i harnisk over at bønder i Rendalen ikke får samme kompensasjon som Hadelands-bønder etter ulveangrep

– Her har 55 personer brukt over 4.000 timer på ekstra tilsyn og kadaversøk for å gjøre sitt beste for å avhjelpe situasjonen og begrense skade. Beitelaget har dokumenterte utgifter på 1,3 millioner kroner som ikke er i nærheten av å ha blitt kompensert fullt ut. At ikke storsamfunnet skal dekke disse kostnadene er helt urimelig, fortsetter Enger Mehl.

Krever svar

Hun viser til at departementet begrunner avslaget med at «selv om situasjonen i Rendalen i 2016 var alvorlig, var den ikke av en slik ekstraordinær karakter som den på Hadeland i 2017».

– Det framstår helt uten saklig grunn. Jeg krever derfor svar fra Klima- og miljøministeren på hvorfor han vurderer at situasjonen på Hadeland var ekstraordinær, mens situasjonen i Rendalen ikke var det, sier Enger Mehl.

Les også

Regjeringen vil utvide jakttiden – kan tolkes som aprilsnarr i utlandet

Her er spørsmålet hun kommer til å stille Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i spørretimen på Stortinget onsdag:

– Norges Bondelag har krevd at beitebrukere etter ulveangrep i Rendalen i 2016 får erstatning på samme grunnlag som etter rovdyrangrepene på Hadeland i 2011. Tapet i Rendalen var på 591 sau og 1 storfe. 55 personer brukte over 4.000 timer på ekstraordinært tilsyn og kadaversøk, i tillegg til ekstra kjøring. KMD avviste kravet og mente at situasjonen «ikke var av en ekstraordinær karakter som den på Hadeland». Hva mener statsråden gjør at situasjonen på Hadeland var ekstraordinær, mens situasjonen i Rendalen ikke var det?

Les også

Rovviltnemnda ba om mer penger, fikk millionkutt i stedet