En høytlønnet betaler mer skatt enn 400 lavtlønte
30. april 2018
Behandling av klimameldingen – Stortinget ber regjeringen utnytte handlingsrommet!
30. april 2018

Klimatilskudd gav rekordstor skoggjødsling

– I forbindelse med Stortingets klimaforlik ble det innført støtteordninger til tiltak som bidrar til å øke bindingen av CO2, opplyser seniorrådgiver i SSBs seksjon for eiendoms- areal- og primærnæringsstatistikk, Trond Amund Steinset.

– Skoggjødsling og tettere skogplanting er to tiltak som det har blitt gitt tilskudd til fra og med 2016, og støtteordningene gir utslag i statistikken, fortsetter han

Før ordningen ble innført, ble det bare gjødslet 7 000 dekar skog i 2015, viser statistikken Skogkultur. Fra 2016 til 2017 økte gjødslingen 9 prosent.