Åpner for diskusjon rundt endret bruk av utmarka
4. mai 2018
Oceanwood kjøper Norske Skog
4. mai 2018

Kjøper Norske Skogs fabrikker

Kjetil Malkenes Hovland

Investeringsselskapet Oceanwood, som igangsatte auksjonsprosessen i Norske Skogindustrier ASA, har nå inngått avtale om kjøp av alle aksjene i driftsselskapet Norske Skog AS, som kontrollerer Norske Skogs fabrikker.

Dette skriver selskapet i en pressemelding fredag morgen.

Norske Skog har vært gjennom en krise de siste årene på grunn av høy gjeld, og har lenge ligget i forhandlinger med kreditorene. Styret i Norske Skogindustrier ASA meldte oppbud i desember 2017.

Les mer: Norske Skog-krisen: Milliardene og fabrikkene som forsvant

– Dette er en av de viktigste milepælene for Norske Skog konsernet gjennom de siste årene, sier Sven Ombudstvedt, styreleder i Norske Skog AS.

– Det avslutter nesten to år med iherdig innsats og engasjement for å finne en løsning for Norske Skog-konsernets kapitalstruktur. Oceanwoods beslutning om å kjøpe en majoritetsposisjon i det sikrede obligasjonslånet, og deretter beslutningen om å igangsette en salgsprosess, viste seg å være nøkkelen til å løse opp den fastlåste situasjonen som truet fremtiden til konsernets operative virksomhet, sier han.

Kontaktet 100 mulige budgivere

I meldingen fremgår det at mer enn 100 potensielle budgivere har blitt kontaktet, men at Oceanwoods bud ga det høyeste salgsprovenyet i kontanter for aksjene og enkelte konsernlån.

Oceanwood begynte å investere i Norske Skog i 2015.

– I november 2017, da det ble klart at det ville være vanskelig å oppnå en omforent løsning på de finansielle problemene i det tidligere Norske Skogindustrier ASA-konsernet, bestemte vi oss for å handle for å beskytte de operative selskapene, sier John Chiang, investeringsdirektør i Oceanwood, i meldingen.

Slik fordeles pengene

Kjøpesummen på 235 millioner euro i kontanter skal ifølge selskapet fordeles i samsvar med en interkreditoravtale og dekke visse kostnader og utgifter, til innehaverne av et sikret obligasjonslån på 290 millioner euro med forfall i 2019 og til långiverne av en likviditetsfasilitet på 16 millioner euro.

Pengene vil dekke rundt 69 prosent av utestående forpliktelser til lånet og likviditetsfasiliteten.

De vil ikke gi dekning til innehaverne av to garanterte obligasjonslån på 159 millioner euro og 61 millioner dollar med forfall henholdsvis 2021 og 2023. Disse er utstedt av Norske Skog Holding AS.

Kraftig ekspansjon

I 2005 hadde Norske Skog 19 fabrikker i 14 land, etter kraftig ekspansjon under konsernsjef Jan Reinås, som ledet selskapet fra 1994.

Men samtidig hadde selskapet skaffet seg en høy gjeld. Ved utgangen av 2001 var gjelden på nær 23 milliarder kroner.

Siden har selskapet redusert gjelden, men det har likevel kostet så mye å betjene den at selskapet har slitt med å finansiere nødvendige investeringer. Selskapet mener det må tilby andre typer produkter enn tidligere for å overleve.

Norske Skogindustrier