Mistanke om skrantesjuke på hjort i Møre og Romsdal
27. oktober 2017
Statsbudsjettet 2018: Satser videre på veier og kaier – også regnskog
27. oktober 2017

Käppar i hjulen för bioenergin

Det har varit många turer om hur hållbarhetskriterierna ska utformas. På grund av den okunskap om hållbart skogsbruk som tyvärr råder hos många inom miljöutskottet ville man ett tag ha kriterier som skulle ha gjort det omöjligt att räkna svenska restprodukter från skogen som hållbara.

– Det hade varit förödande för skogsindustrin och för Sveriges och EU:s möjligheter att nå klimatmålen. Nu valde utskottet till sist att respektera nationell lagstiftning och praxis vid bedömning om bioenergin från skogen är hållbar. De vill precis som vi ha ett riskbaserat förhållningssätt, säger Helena Sjögren, ansvarig för bioenergi på Skogsindustrierna.

Vill styra användningen av förnybar råvara

Men för tillverkning av avancerade biodrivmedel med hög klimatnytta satte miljöutskottet många käppar i hjulen. Om råvara från skogsindustrin ska användas till drivmedel menar utskottet att tillverkaren måste säkerställa att ingen annan aktör missgynnas som vill tillverka någon alternativ produkt av samma råvara.

– Det här blir omöjligt. Ett företag kan ha koll på sina egna kunder och leverantörer, men inte på alla andra aktörer inom helt andra branscher, säger Helena Sjögren. Hon fortsätter:

– Jag förstår inte varför utskottet väljer att lägga sig i detta. Hållbarhetskriterierna ska vara just kriterier för hållbarhet och inte styra hur förnybara råvaror ska användas eller vilka produkter marknaden ska tillverka.

Restprodukter från skogsindustrin har länge använts till att producera talldiesel som sedan vidareutvecklats till drivmedel med hög klimatnytta. Därför råder nu upprördhet i branschen över att utskottet valde att ta bort just tallolja från listan av godkända råvaror för avancerade biodrivmedel.

– Tallolja är en restprodukt från massatillverkningen och ska därför självklart räknas som godkänd råvara, säger Helena Sjögren.

Hon är också bekymrad över att miljöutskottet föreslår att EU-kommissionen ska ha rätt att ta bort godkända råvaror från listan.

– Det ökar kraftigt risken för företagaren som vill investera i tillverkning av avancerade drivmedel, eftersom råvaran kan försvinna från listan efter ett beslut av kommissionen.

Skogsindustrierna vill att den här lagstiftningen utformas så att den på riktigt gynnar den förnybara energin på bekostnad av den fossila. Att gynna klimatet borde också ligga i miljöutskottets intresse.