Glommen Mjøsen tar kontroll over Moelven. Prisen kan bli alt fra 300 mill. til 1,2 milliarder
3. januar 2020
Glommen Mjøsen Skog SA benytter forkjøpsretten i Moelven
3. januar 2020

Kampen om Moelven-kontrollen: Glommen tar styringa

 5. desember ble det klart at Viken Skog, AT Skog og Felleskjøpet hadde gått sammen om å kjøpe Eidsivas aksjepost på drøye 23 prosent av Moelven Industrier. Prisen var 16, 50 per aksje, men i henhold til aksjonæravtalen har eksisterende aksjonærer forkjøpsrett. Det betyr at Glommen Mjøsen, som sitter på nesten 41 prosent av Moelven, har forkjøpsrett på en like stor prosentandel av Eidsiva-posten. Dette vil tilsammen gi Glommen Mjøsen over 50 prosent av aksjene i industrigiganten.

 

– Jeg er svært godt fornøyd og er stolt over at vi, sammen med vår nye bankforbindelse Sparebanken, har klart å sikre kontrollen over Moelven. Moelven er svært viktig for hele Innlandet og spesielt viktig for våre medlemmer. Gjennom kontroll i Moelven, sikrer vi både våre medlemmers avsetning av tømmer og vi har hånda på utviklingen av industriselskapet, sier administrerende direktør, Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen.

 

Glommen Mjøsen-sjefen sier han ble overrasket over at Viken Skog og AT Skog gikk i sammen med Felleskjøpet om å kjøpe Eidsiva-posten uten å informere i forkant. Viken Skog og AT Skog utgjør sammen med Glommen Mjøsen Skog det såkalte skogflertallet i Moelven og er bundet sammen gjennom en omfattende aksjonæravtale.

 

– Vi trodde skogsiden var samkjørte om Moelven, da var det overraskende at vi ikke ble informert før avtalen ble offentlig kjent. Men etter at kjøpet ble flagget har vi jobbet intenst med både finansiering og ikke minst det juridiske, sier Nordtun. Tidligere styreleder i Glommen, Torstein Opdahl, uttalte til Østlendingen torsdag at han mente Viken og AT skogs opptreden var en direkte fiendtlig handling og oppfordret dagens styre til å løpe og kjøpe Moelven-aksjer.

 

Beslutningen om å benytte forkjøpsretten, og slik nå over 50 prosent av aksjene, utløser en tilbudsplikt og det er uvisst hvor stor prosentandel Glommen Mjøsen til slutt vil ende på. Dersom alle de andre aksjonærene ønsker å selge, er Glommen Mjøsen forberedt på å ende med 100 prosent av aksjene. Prisen for den moroa vil være rundt 1,3 milliarder kroner.

 

– Det vil uansett ikke være aktuelt for oss å sitte med langt over 50 prosent av aksjene i Moelven over tid. På sikt ønsker vi å dele eierskapet. Allskog, som representerer skogeierne i Trøndelag, har signalisert interesse, det samme har flere av våre 7.000 andelseiere gjort. Det viktigste nå har vært å sikre kontrollen. Glommen Mjøsen har vært langsiktige og stabile eiere i Moelven og gjennom det vært med på å skape et lønnsomt og fremtidsrettet industrikonsern med rundt 3.500 ansatte. Dette er et ansvar vi vil fortsette å ta, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun.