Et av Europas største næringsbygg i massivtre
20. august 2020
Fryktar bomskudd og skadeskotne dyr under årets jakt
26. august 2020

Ja til konsesjon på Staur gård i Stange.

I denne saken var det først og fremst hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendommer som var grunnlaget for at Fylkesmannen ville se nærmere på kommunens vedtak. Etter en samlet vurdering er Fylkesmannens konklusjon at andre hensyn som også gjør seg gjeldende i konsesjonsvurderingen veier tyngre, og at hensynet til priskontroll dermed må vike i denne konkrete saken. Det innebærer at Ola Haugen har fått konsesjon. Han kjøpte eiendommen i desember 2019.

 

Uttalelse vedrørende konsesjonssaken på Staur gård i Stange kommune: www.fylkesmannen.no

 

 

 

Kilde: www.fylkesmannen.no