Innspill til Regjeringskonferansen, – Alliansen for norsk, privat eierskap
7. mars 2018
Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 2018
8. mars 2018

Investinor investerer endelig igjen – denne gangen i Termowood

Termowood er et selskap som har utviklet et nytt byggekonsept for tre og produserer bygningselementer etter et slags «lego-prinsipp». Systemet blander bindingsverk og massivtre og kombinasjonen skal gi bedre både pris, styrke, byggetid og miljøegenskaper i bygget, i følge egen pressemelding i forbindelse med emisjonen.

– Fordelen med Termowood kontra tradisjonelt bindingsverk er at det elementbaserte oppsettet gir inntil 60-80 % raskere byggetid på byggeplassen. Byggekostnadene reduseres med 10-30 %, det er bedre bæreevne og det er mer miljøvennlig, kommenterer Nils Otto Ørjasæter, styreleder i Termowood i pressemeldingen.

Selskapet er i en såkalt venturefase, men har allerede levert moduler til 20 varierte prosjekter, som strekker seg fra eneboliger, flermannsboliger, barnehage, omsorgsbolig, sjøboder, garasjer, tilbygg og rehabilitering. Foreløpig har selskapet åtte ansatte og holder til i Drammen, men produksjonen foregår i Hurdal.

Investinors investeringer skal alltid være sammen med andre private aktører og i dette tilfellet er investeringsselskapet Oxer Kapital med med 6,5 million kroner. Oxer Kapital investerer både i tidlig fase og i etablerte virksomheter som er involvert i bygg, anlegg og eiendom. I tillegg kommer noen mindre investorer og eksisterende aksjonærer. Til sammen puttes 22 millioner kroner inn i Termowood. Investeringen skal finansiere en nyutviklet 2. generasjons produksjonslinje, utviklet i samarbeid Tronrud Engineering. Termowood går da fra en utprøvd demonstrasjonsfase over til fullskala, tilnærmet helautomatisert produksjon lokalisert i Hurdal og produksjonen vil basere seg på norsk trevirke, opplyses det.

Investinor er fornøyd med å kunne være med i Termowood i dette steget og har naturlig nok tro på selskapet. – Termowood er et unikt selskap som er med på å endre byggebransjen i en betydelig mer effektiv og miljøvennlig retning. Sammen med Oxer Kapital og de andre nye eierne håper vi å kunne tilføre både kapital og kompetanse som kan bidra til å ta selskapet videre, sier administrerende direktør Haakon H. Jensen i Investinor.

Oxer Kapital på sin side er imponert over hvordan Termowood med dette konseptet utfordrer byggebransjen. – Vi er svært imponert over gjengen som har bygd opp Termowood som en sterk utfordrer i byggebransjen med et innovativt konsept som allerede tilfredsstiller morgendagens krav til passiv-/, så vel som plusshus. Produktet er optimalisert for helautomatisk robotisert produksjon og gir en betydelig rasjonalisering av medgåtte timer, samt mulige feilkilder i et byggeprosjekt. Samtidig gir utformingen nærmest ubegrenset arkitektonisk frihet og svært kort vei fra tegnebrett til ferdig hus. Dette er akkurat hva mange i verdikjeden og øvrige aktører har etterspurt i lang tid. Vi håper vår bakgrunn, innsikt og posisjon i eiendom- og byggebransjen kan bidra til at Termowood når sin målsetninger sier investeringssjef Per Erik Sandersen i Oxer Kapital i pressemeldingen.