Skogbrannhelikopter i beredskap fra 15. april
16. april 2018
ICA ökar användningen av fossilfri plast – fler förpackningar av sockerrör
16. april 2018

ICA ökar användningen av fossilfri plast i sina egna varor

ICA har bytt ut majoriteten av den oljebaserade plasten i drygt 70 förpackningar till sockerrörsbaserad. Det är ett av flera initiativ i arbetet att minska plastens negativa klimatpåverkan och ett led i den branschöverenskommelse inom

2016 introducerade ICA förpackningar tillverkade av sockerrör i stället för oljebaserad råvara. Nu utökas initiativet och totalt finns idag drygt 70 förpackningar av ICA:s egna varor inom frukt och grönt, fryst, skafferivaror, hygien och rengöring, där den största delen av plasten tillverkas av sockerrör. På förpackningen av ICA:s ekologiska morötter innebär initiativet en besparing på totalt 129 ton koldioxid på ett år, vilket motsvarar den genomsnittliga klimatpåverkan från maten som 65 personer äter under ett år i Sverige.

”Vi vill bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle. I dagsläget ser vi sockerrör som ett av de bästa alternativen när det kommer till plastförpackningar som ska vara i kontakt med livsmedel. För att plasten ska få de egenskaper som krävs kan upp till 85 procent av råvaran bestå av sockerrör, vilket är ett stort och viktigt steg mot minskad klimatpåverkan”, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör ICA Gruppen, i ett pressmeddelande.

ICA strävar efter att alla förpackningar på egna varor ska vara så resurseffektiva som möjligt och minst gå att materialåtervinna. Utöver sockerrörsinitiativet utökas också antalet kartongförpackningar i stället för konservburkar, nu närmast på produkter inom ICA:s hund- och kattmat. På ICA:s påläggschark byts delar av förpackningen ut till FSC -märkt papper för att minska mängden plast där det är möjligt. Dessutom har ICA lanserat tråg och behållare i sockerrörsbaserat material till ICA-butikernas salladsbarer och manuella diskar.

”Vi arbetar ständigt med att utveckla våra förpackningar och sockerrör är ett bättre alternativ ur ett klimatperspektiv än oljebaserad råvara. I takt med att tekniken utvecklas hoppas vi kunna erbjuda fler innovativa förpackningslösningar inom kort. Branschöverenskommelsen, att gå över till förnyelsebar plast, är ett viktigt initiativ där vi med samlade krafter tar ett viktigt steg i arbetet att minska klimatpåverkan”, säger Kerstin Lindvall.

Carina Malm