De blågrønne dobler omstridt satsing på biodrivstoff
16. januar 2018
– Gledelig at regjeringen satser på bioøkonomi
16. januar 2018

Hyller regjeringens satsing på bioøkonomi

– Det er svært positivt at regjeringen vil være en pådriver for innovasjon og nytenkning, og setter dagsorden når det gjelder bruk av fornybare ressurser, sier administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad.

Den nye regjeringserklæringen legger vekt på innovasjon og verdiskaping basert på fornybare ressurser. Regjeringen vil føre en industri- og næringspolitikk som legger til rette for å utnytte Norges naturgitte forutsetninger og sterke teknologi- og kompetansemiljøer.

– Tre som materiale har mange fortrinn skal vi nå klimamålene, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

For å nå målene mener Treindustrien det er nødvendig at det offentlige går foran.

– Ved å utforme regelverk som stimulerer til økt bruk av fornybare materialer får vi også nyskaping. Når det offentlige etterspør grønne løsninger legges det til rette for økt innovasjon og bruk av tre som byggemateriale, sier Finstad.

Skal norske produsenter være med i konkurransen er det viktig at også rammebetingelsene er på plass. Derfor mener Treindustrien det er gledelig at regjeringen vil legge til rette for økt avvirkning i skogen, arbeide for å avvikle bo- og konsesjonsplikt på skogeiendommer og fjerne flaskehalser for transport.

– Her blir det viktig at regjeringen har fokus på transport av byggevarer og ferdigvarer, og ikke kun råvaretransport, sier Finstad.