Skogen behöver stärkas i EU:s nya bioekonomiska strategi
30. november 2017
Skogsindustrierna: «Vi måste använda mer skog»
30. november 2017

Høyere massevirkepriser for svenske skogeiere

Etterspørselen er høy. Derfor setter nå Södra prisen på massevirke av bar opp igjen.

Satsingene på Södras bruk har resultert i høyere forbruk av ber. Derfor velger selskapet nå å øke massevirke prisen med 20 kroner per fastkubikkmeter til 320 kron er per m3fub.

I tillegg økes prisen på «klentimmer» og kubbsortiment et av bartre med 25 kroner per m3fub. Kontraheringspremien på bartretømmer, som har vært et tillegg til listeprisen siden i vår, blir også permanent når de 25 kronene per m3fub legges til grunnprisen. De nye prisene gjelder for kontrakter tegnet fra og med 23. oktober.

* * *

Norrskog høyner massevirkeprisen

Stor etterspørsel på massevirke får Norrskog til å høyne prisen. Norrskog setter i dag prisen til skogeier på barmassevirke og granmasse virke opp med 20 kroner per m3fub. Etter økningen blir prisen 290 kroner per m3fub for barmassevirke og 302 kroner per m3fub for gran massevirke i de områdene der dette sortimentet tas ut. Det blir gjort transportfradrag fra disse basisprisene.

– Markedssituasjonen for ber gjør at vi kan ta ut en høyere pris fra våre industrikunder, og dermed gi en høyere pris til skogeierne, sier Jim Sal vin som er virkessjef i Norrskog.

I sommer satte Norrskog opp prisen på sagtømmer med 30 kroner per m3fub på furu og 20 kroner per m3fub på gran.

– Markedssituasjonen er bra for tiden, men jeg tror ikke at det blir flere prisøkninger, sier Jim Salvin.