Skogeierne inn i Norske Skog?
3. mai 2018
Langsiktige økonomiske effekter av beiteskader
3. mai 2018

Hogg for framtida

Gjennom prosjektet skal vi løfte fram muligheter i skogsindustrien generelt, treforedling og fremme et politisk krav om en nasjonal videregående linje på skogfag. Et annet mål med prosjektet er å øke den politiske kompetansen hos medlemmene våre, og å engasjere alle ledd i organisasjonen. Prosjektet skal gå fram til januar 2019.

En prosjektgruppe er på plass og siste helga i april møttes de for å få skolering i skogindustrien, samt å legge planer for prosjektet.

Prosjektgruppa består av:

Kristine Østby/Torstein Klev – Torstein er tilbake som bygdepolitisk nestleder 7. mai.

Ida Marie Strekerud

Kathrine Kinn

Grete Beate Sunnset

Arne Østlund

Thea Thujord

Torje Bjørke

Lars Eriksmoen

Halvard Bøe

Henrik Gjertsen

Martine Amlie

Halvor Stavdal

Ingrid Thorvaldsen