Utdeling av stipender til Skogfagstudenter
16. november 2017
Reduser CO2-utslippene med trefiberisolasjon
17. november 2017

Höga USA-priser ökar exporten av trävaror

Exporten av sågade och hyvlade barrträvaror till USA ökade med 58 procent under årets åtta första månader, enligt statistik från SCB som branschorganisationen Skogsindustrierna sammanställt. Volymerna till USA är dock ganska marginella, 265 600 kubikmeter, vilket motsvarar 3 procent av den totala exporten.

Exporten till Kina ökade med 21 procent och var under årets åtta första månader 595 100 kubikmeter, vilket motsvarar 7 procent av den totala exporten.

Rekordpriser

Trävarupriserna ligger på rekordhöga nivåer i USA samtidigt som dollarn är förhållandevis stark i förhållande till den svenska kronan, vilket gör exporten dit väldigt lönsam.