Klimaavtale kan velte industrieventyr
7. oktober 2017
Clarification on forestry in Sweden
9. oktober 2017

Her er MEFs kravliste

Foto: Geir Hasle

– Vårt viktigste budskap til politikerne er at de må sørge for at medlemsbedriftene våre har et forutsigbart aktivitetsnivå å forholde seg til. Dette innebærer blant annet å oppfylle rammen for Nasjonal transportplan i de årlige budsjettene. Forutsigbarhet er grunnlaget for god rekruttering og trygge arbeidsplasser. Vi er klare for å fortsette å fornye norsk infrastruktur, sier Julie Brodtkorb, adm. direktør i MEF.

Dette er sakene MEF mener den nye regjeringen må prioritere:

SAMFERDSEL: Det må etableres et langsiktig fornyelsesprogram for fylkesveinettet.

Rekordoptimisme blant maskinentreprenøreneYRKESFAG: Det må gjennomføres et oppgraderingsprogram for fagopplæringen slik at videregående skoler kan ta i bruk mer moderne maskiner og utstyr i utdanningen av fagarbeidere. Det må etableres en dispensasjonsordning som gjør det mulig for lærlinger under 18 år i entreprenørbransjen å benytte innarbeidingsordninger/rotasjonsordninger.

OFFENTLIGE INNKJØP: Offentlige innkjøp og offentlige kvalifikasjonskrav bør ivareta den norsk modellen ved å premiere bedrifter som baserer sin virksomhet på fast ansatte med riktig fagutdanning og kompetanse tilpasset de oppgavene som skal utføres. MEF mener det er behov for at regjeringen tydelig signaliserer til offentlige oppdragsgivere at det også i årene fremover skal eksistere et offentlig anleggsmarked der mindre entreprenører har mulighet til å påta seg oppdrag som hovedleverandør.

KONKURRANSEVILKÅR: Det må sikres at praktiseringen av konkurranseloven ikke hindrer hensiktsmessige samarbeid mellom entreprenørene, som vil kunne bidra til å øke markedstilgangen for små og mellomstore bedrifter samt øke konkurransen om de enkelte oppdragene.

AVFALLSPOLITIKK: Kravene for næringsdrift i kommunal regi bør skjerpes ved at det kreves etablering av egne aksjeselskaper for all avfallsdrift i det konkurranseutsatte markedet.

Det må gjennomføres endringer i Loven om interkommunale selskaper som etablerer begrenset ansvar for interkommunale selskaper (IKSer).

SKOGNÆRINGEN: Tilgangen på miljø- og ressursinformasjon i skogbruket må styrkes.

Det må etableres en kompensasjonsordning for skogsentreprenørbedrifter som er vertsbedrifter for yrkesfaglig fordypning (YFF). Investeringene i skogsbilveinettet må videreføres.

SKATT: Formuesskatten på arbeidende kapital må reduseres.

KLIMA OG MILJØ: Arbeidet med etableringen av et CO2-fond for anleggsbransjen og transportsektoren må følges opp. Avskrivningssatsene for saldogruppe d (maskiner m.m.) må økes for å styrke overgangen til mer moderne og drivstoffeffektive anleggsmaskiner m.m.