NORSKOG om Statsbudsjettet: Om vern og bruk av skog
7. oktober 2019
Statsbudsjettet: Mer gods på bane
7. oktober 2019

– Gode og dårlige nyheter for jobbskaping

– Vi vil imidlertid gi ros til regjeringen for å holde igjen på oljepengebruken. Norsk økonomi går nå relativt godt, og derfor er det betryggende å se at regjeringen styrker statsbudsjettets fremtidige handlingsrom for jobbskaping, sier Almlid.

– NHO er også godt fornøyd med at planene for karbonfangst- og lagring blir opprettholdt slik at vi kan få en investeringsbeslutning i 2020. Dette er noe av det viktigste Norge kan bidra med for å redusere globale klimagassutslipp, samtidig som det legger grunnlag for tusenvis av nye arbeidsplasser hjemme, sier NHO-sjefen.

Få overraskelser er bra

– Et budsjett med få overraskelser er bra. De siste årene har bedriftene fått avgiftssjokk som har gått på bunnlinja løs. Norske bedrifter trenger forutsigbarhet for å lage løsninger inn mot lavutslippssamfunnet. Sånn sett er det bra med et kjedelig, men forutsigbart budsjett fra en flertallsregjering, fortsetter han.

NHO-sjefen sier at NHO er glad for at regjeringen fortsatt bruker store summer på vei og bane. Samtidig er vi usikre på om tempoet i investeringer sikrer at vi når målene i Nasjonal tranportplan (NTP)

– Vi må få flere inn i arbeidslivet. Unge trenger jobb fremfor trygd. Det er bra regjeringen kommer med forslag som gjør at det lønner seg å jobbe, og at folk kommer seg inn i jobb, sier Almlid.

NHO-sjefen understreker at det er mye bra på budsjettet på kompetanse, blant annet satsingen på bransjeprogrammer og fagskoler.

Ingen endringer i avgiftsnivået for sjokolade- og sukkervarer og alkoholfri drikke

Han mener det er uforsvarlig av regjeringen å ikke bruke denne muligheten til en gang for alle å rette opp noe av skaden etter avgiftsøkningene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfri drikke som kom i tolvte time under budsjettforhandlingene i 2017. – Det er fortsatt ingen avklaring om lovligheten av avgiftsøkningene. Dersom EFTAs overvåkningsorgan ESA finner regjeringens avgiftsøkning ulovlig, står en mengde norske bedrifter igjen med risiko for å måtte tilbakebetale ulovlig mottatt støtte i millionklassen. Regjeringen driver risikosport med små- og mellomstore bedrifter og arbeidsplasser over hele landet, sier Almlid.

Tungtransport: Mangler tiltak for grønt skifte

I følge Almlid ser regjeringen ut til å mangle tilstrekkelig tiltak for å gjennomføre et grønt skifte i tungtransporten. – Nå går man helt i feil retning når fritaket for veibruksavgift for biodrivstoff utover omsetningskravet blir fjernet. Dette er alvorlig for transportbedriftene, sier han.

Reformer: Forslagene monner lite

– Regjeringen gjennomfører reformer som kutter budsjettene, samtidig som de løser utfordringer i samfunnet. Det er viktig og bra. Skatteoppkreverreformen styrker arbeidet mot svart økonomi, og regjeringens reformer i trygdesystemet styrker arbeidslinjen. Men forslagene monner lite, sier Almlid. Han legger til at i tillegg til generelle kutt som ABE-reformen, må det tas strukturelle grep slik som skattekreverreformen og Nye Veier. – Mange har mye å lære av det Nye Veier har fått til på effektivisering, sier han.