Hyller regjeringens satsing på bioøkonomi
16. januar 2018
Studie om småviltjakt i og utenfor ulverevir: Mistet halvparten av inntektene etter at ulven kom
16. januar 2018

– Gledelig at regjeringen satser på bioøkonomi

Regjeringen vil føre en industri- og næringspolitikk som legger til rette for å utnytte Norges naturgitte forutsetninger og sterke teknologi- og kompetansemiljøer, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

-Det er svært positivt at regjeringen vil være en pådriver for innovasjon og nytenkning, og setter dagsorden når det gjelder bruk av fornybare ressurser. Tre som materiale har mange fortrinn skal vi nå klimamålene, legger Finstad til.

For å nå målene mener Treindustrien det er nødvendig at det offentlige går foran.

– Ved å utforme regelverk som stimulerer til økt bruk av fornybare materialer får vi også nyskaping. Når det offentlige etterspør grønne løsninger legges det til rette for økt innovasjon og bruk av tre som byggemateriale, sier Finstad.

Hun peker på at om norske produsenter skal være med i konkurransen er det viktig at også rammebetingelsene er på plass. Derfor mener Treindustrien det er gledelig at regjeringen vil legge til rette for økt avvirkning i skogen, arbeide for å avvikle bo- og konsesjonsplikt på skogeiendommer og fjerne flaskehalser for transport.

– Her blir det viktig at regjeringen har fokus på transport av byggevarer og ferdigvarer, og ikke kun råvaretransport, sier Finstad.

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet © Byggeindustrien