Franske bønder aksjonerer mot ulv. Fylte Lyons gater med sauer
10. oktober 2017
Mistanke om nytt tilfelle av skrantesjuke i Nordfjella
10. oktober 2017

Gir bort én million kroner for å få folk ut i naturen

I løpet av et år vil inntil 150 tiltak og aktiviteter i hele landet få støtte fra Statskog. Gibostad idrettsforening er en av organisasjonene som har fått støtte for å etablere terrengsykkelløype i Lenvik kommune, og i Lyngen kommune blir det nå tilrettelagt for en fiskeplass for funksjonshemmede.

Nå åpner Statskog for ny søknadsrunde fra 9. til 22. oktober. Alle kan søke om støtte til tiltak og aktiviteter. Du må kunne dokumentere faktiske utgifter på minst 5.000 kroner for å bli vurdert. Jo mer friluftsliv og folkehelse du får ut av pengene, jo større er muligheten for å få en del av potten. Søknaden din kan gi deg mellom 5.000-10.000 kroner i støtte.

Statskog er en garantist for jakt-, fiske- og friluftsopplevelser i norsk natur, og er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.