Økt avskoging i Brasils regnskog gir redusert utbetaling fra Norge
11. desember 2017
Starka åsikter om skogen
11. desember 2017

FSC: «Köp certifierat»

“Det är inte acceptabelt att kvarvarande delar av skogar med höga bevarandevärden, som är en unik del av Europas sista vildmark, saknar permanent skydd och avverkas inom ramen för skogscertifieringen FSC.”

Hotar bojkotta

Så skrev 70 europeiska företag i ett upprop till Skogsstyrelsen, Sveriges regering samt skogsbolagen Sveaskog, Stora Enso och SCA. Företagen hotar att sluta köpa svenska skogsprodukter om inte avverkningar av skogar med höga naturvärden upphör och nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige återupptas.

Nu svara FSC på kritiken. På sin hemsida skriver de att genom att avstå från att köpa FSC-certifierad skog eller skogsprodukter finns risken att köpa produkter som kommer från nyckelbiotoper, illegala avverkningar och från områden där man inte tagit hänsyn till lokalbefolkning, urfolk eller arbetares rättigheter.

“Köp certifierat”

“Vi tycker istället att fler företag och konsumenter ska köpa och efterfråga fler certifierade produkter. För ju mer skog som blir FSC-certifierad, och ju fler företag som väljer att certifiera sin verksamhet, desto större blir den positiva påverkan för både Sverige och världens skogar”, skriver FSC.