Over en halv million nordmenn i Jegerregisteret
10. april 2018
Fel fokus inom skogsindustrin
11. april 2018

Fratrer som administrende direktør i Norges Skogeierforbund

Styret i Norges Skogeierforbund og administrerende direktør, Erik Lahnstein, blitt enige om at Lahnstein fratrer sin stilling 10. april. Det skriver forbundet i en pressemelding.

Lahnstein har vært i stillingen i fire år.

– Skogeierforbundet har de siste årene gjennomgått store endringer. Lahnstein har restrukturert administrasjonen og bidratt i mange av de øvrige endringsprosessene i organisasjonen. Under hans ledelse har organisasjonen fått en tydelig profil i det offentlige rom og gjennomslag i mange viktige næringspolitiske saker, sier styreleder Olav A. Veum.

– Det har vært et privilegium å få jobbe for å fremme interessene til norske skogeiere, og for å bruke skogen til å få ned klimagassutslippene og til å skape nye arbeidsplasser. Det har vært mange tøffe tak. Men først og fremst har det vært utrolig lærerikt og gøy. Jeg er svært takknemlig for at styret har gitt meg stort handlingsrom til å utnytte de muligheter som løpende har oppstått for å fremme skogeierenes interesser, sier Erik Lahnstein.

Veiskille

– Skogeierforbundet har styrket sin posisjon og samarbeidet mellom andelslagene er godt. Både Skogeierforbundets administrasjon og organisasjon er vesentlig styrket. Styret i Skogeierforbundet mener vi nå har kommet til et veiskille, der vi blant annet ønsker en sterkere vektlegging av skogeiernes kjernevirksomhet både faglig og kommunikasjonsmessig, sier Veum.

Styreleder, Olav A. Veum, vil i en overgangsperiode lede Skogeierforbundets administrasjon som arbeidende styreleder. Erik Lahnstein vil bistå i overgangen. Prosessen med å rekruttere ny administrerende direktør starter snarlig.