Riktig skjøtsel gir sterkere skog og færre strømbrudd
12. desember 2017
Morna, årsberetning!
13. desember 2017

Forskningsmidler til presisjonsskogbruk

Foto Marius Hauglin av Cathrine Glosli

Rotråte utgjør det største økonomiske tapet i norske skoger, og tapet, eller verdireduksjonen for gran, er anslått til mer enn 100 millioner kroner pr år.

– I prosjektet «Precision» vil vi arbeide med å redusere dette ved å innføre et presisjonsskogbruk, sier en av forskerne i prosjektet, professor Terje Gobakken.

Precision er et samarbeidsprosjekt mellom NMBU og NIBIO – Norsk Institutt for Bioøkonomi, hvor sistnevnte er koordinator.

Samarbeid med industripartnere

Et presisjonsskogbruk kan defineres som planlegging og gjennomføring av en stedstilpasset skogbehandling og tiltak for å forbedre virkekvaliteten og virkeutnyttelsen og dermed økt profitt.

– I Precision vil vi benytte teknologi og analyseverktøy for å utvikle og støtte en stedstilpasset skogbehandling, sier Gobakken.

Hogstmaskiner samler store mengder med data om hvert eneste tre og sammen med industripartnere (Gundersen og Løken og John Deere) har NMBU allerede utviklet en prototype for å posisjonere trærne som avvirkes.

Kombinerer datatyper

Prosjektet skal videreutvikle prototypen slik at data fra avvirkninger skal kunne kobles med råtedata for å skaffe mer informasjon om den biologiske utbredelsen og spredningen av rotråte.

– Basert på data fra hogstmaskinen, fly og satellitter, samt ny kunnskap om rotråte, skal vi utvikle modeller for råteutbredelse. De økonomiske konsekvensene i verdikjeden skal også analyseres, avslutter han.

Arbeidspakkeledere fra NMBU vil være prof. Terje Gobakken, prof. Hans Fredrik Hoen og prof. II Annika Kangas.

Published 9. desember 2017 – 15:30 – Updated 11. desember 2017 – 9:37

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Terje Gobakken

Professor terje.gobakken@nmbu.no

Hans Fredrik Hoen

Professor hans.hoen@nmbu.no

OM PROSJEKTET:

Finansiering: Norges forskningsråd gjennom BIONÆR-programmet

Ramme: 33 millioner kroner

Varighet: 2018-2021 (4 år)

Prosjektkoordinator: NIBIO

Forskningspartnere: NMBU, NIBIO og utenlandske forskningsinstitusjoner.

NMBU

Om NMBU

Opplev NMBU

Studier

Forskning

Sidekart

Cookies

Snarveier

Finn en ansatt

Ledige stillinger

Beredskap / Vakt

Visuell profil

Bibliotek

For studenter

Emnesøk

Canvas

Studenttinget

Studentweb

SiÅs

For forskere

Finansiering

Utdanning

EUs rammeprogram

Rådgivning og juss

Forske i utlandet

For ansatte

Verktøy og tjenester

Læringssenteret

Interne nettsider

Webmail

NMBU i media

For media

Aktuelt

Ekspertlister

Presserom

Postjournal

Byggeprosjekt

Telefon 67 23 00 00

Faks 67 23 06 91

E-post post@nmbu.no

Mer kontaktinfo

Campus Ås

Universitetstunet 3

1433 Ås

Kart (pdf)

Campus Adamstuen

Ullevålsveien 72

0454 Oslo

Kart (pdf)

Facebook Twitter Instagram