Høringsuttalelse til «Forslag til forskriftsendring om adgang til bruk av kunstig lys ved åtejakt på villsvin og ved ettersøk av påskutt villsvin»
19. mars 2020
Landbruket er i beredskap
20. mars 2020

Formidling av arbeidskraft i jord- og skogbruket

Bruk arbeidsplassen.no eller Norske Landbrukstenester sin portal for formidling av arbeidskraft.

Norske Landbrukstenester arbeidsplassen.no

I en tid der en rekke arbeidstakere opplever å bli permitterte, står jordbruket i en situasjon der mangelen på arbeidskraft vil bli stor. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leder av Norges Bondelag Lars Petter Bartnes deltok i dag på et møte med organisasjonene i arbeidslivet ledet av arbeids- og sosialminister Røe Isaksen, hvor mangelen på arbeidskraft i jord- og skogbruket var et sentralt tema.

– Landbruket står foran en arbeidsintensiv periode, og det haster å få på plass gode løsninger. Jeg er glad for at alle som deltok på møtet er innstilt på å finne gode løsninger der vi kan bruke folk som nå står uten arbeid for å dekke behov for arbeidskraft i landbruket, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Krf).

– Behovet er stort og det er viktig at det nå kommer løsninger som sikrer at bonden får tak den arbeidskraften som trengs, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Det er vanlig å benyttet seg av sesongarbeidere i jord- og skogbruket. Frem til nå har denne sesongarbeidskraften primært vært basert på utenlandske arbeidere. Situasjonen med koronaviruset, økte grensekontroller, stengte flyplasser og havner, samt strenge karanteneregler i mange land, gjør at det per nå er krevende å benytte seg av utenlandsk arbeidskraft. Derfor må norske bønder i større grad måtte basere seg på norsk arbeidskraft.

En rekke arbeidstakere er allerede permitterte, og NAV får daglig inn ti-tusentalls søknader om dagpenger. Det er viktig å ha effektive formidlingskanaler mellom bonden og ledig arbeidskraft. Tilgjengelig arbeidskraft i primærproduksjonen er avgjørende for forsyningen av mat.

Kilde: Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet

Høringsuttalelse til «Forslag til forskriftsendring om adgang til bruk av kunstig lys ved åtejakt på villsvin og ved ettersøk av påskutt villsvin»
19. mars 2020
Landbruket er i beredskap
20. mars 2020

I en tid der en rekke arbeidstakere opplever å bli permitterte, står jordbruket i en situasjon der mangelen på arbeidskraft vil bli stor. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leder av Norges Bondelag Lars Petter Bartnes deltok i dag på et møte med organisasjonene i arbeidslivet ledet av arbeids- og sosialminister Røe Isaksen, hvor mangelen på arbeidskraft i jord- og skogbruket var et sentralt tema.

 

– Landbruket står foran en arbeidsintensiv periode, og det haster å få på plass gode løsninger. Jeg er glad for at alle som deltok på møtet er innstilt på å finne gode løsninger der vi kan bruke folk som nå står uten arbeid for å dekke behov for arbeidskraft i landbruket, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Krf).

 

– Behovet er stort og det er viktig at det nå kommer løsninger som sikrer at bonden får tak den arbeidskraften som trengs, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

 

Det er vanlig å benyttet seg av sesongarbeidere i jord- og skogbruket. Frem til nå har denne sesongarbeidskraften primært vært basert på utenlandske arbeidere. Situasjonen med koronaviruset, økte grensekontroller, stengte flyplasser og havner, samt strenge karanteneregler i mange land, gjør at det per nå er krevende å benytte seg av utenlandsk arbeidskraft. Derfor må norske bønder i større grad måtte basere seg på norsk arbeidskraft.

 

En rekke arbeidstakere er allerede permitterte, og NAV får daglig inn ti-tusentalls søknader om dagpenger. Det er viktig å ha effektive formidlingskanaler mellom bonden og ledig arbeidskraft. Tilgjengelig arbeidskraft i primærproduksjonen er avgjørende for forsyningen av mat.

 

Kilde: Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet