Utvalg foreslår å avskaffe formuesskatten
1. mars 2018
Hjorteviltet kommer med nye nettsider og digitalt
1. mars 2018

Forlenger budfristen for salg av Saugbrugs

Derfor utvidet vi fristen, sier styreleder i Norske Skog AS, Sven Ombudstvedt, til HA.

I tillegg til Saugbrugs omfatter salget Norske Skog Skogn og fem fabrikkanlegg i Østerrike, Frankrike og Australia.

Ikke i konkursboet

– Hvorfor er ikke fabrikkene en del av konkursboet?

– Norske Skogindustrier ASA besto av fem ulike selskaper. De var egne juridiske enheter med egne styrer.

Fire av disse er nå under bobehandling, Norske Skog AS er det ikke, sier Ombudstvedt.

– Hvem tar den endelige avgjørelsen om hvem som skal bli de nye eierne på Saugbrugs?

– Etter all sannsynlighet vi i styret i Norske Skog AS.

Men Citybank er tillitsvalgt for de lånene som er knyttet til fabrikkanleggene, og de kan også formelt ta en avgjørelse på vegne av långiverne.

Vil gjenspeile verdien

Slik sett kan du si at styret gir en innstilling til Citybank, men at den trolig vil være noe Citybank kan slutte seg til, sier han.

– 309 millioner euro, eller 2,8 millioner norske kroner, er nevnt som et nøkkeltall, ettersom det er hva fabrikkanleggene har av gjeld?

– Ja, men det er strengt tatt ikke noe nøkkeltall, ettersom høyeste bud kan bli hva som helst.

Størrelsen på budene vil nok heller gjenspeile hva budgiverne tror om inntjeningen ved de ulike fabrikkene, sier Ombudstvedt.

Fem til ti budgivere

– Hvor mange seriøse budgivere er nå igjen?

– Jeg har tidligere sagt at det ligger mellom fem og ti, og mange av dem er fortsatt med. Men antallet ligger nok i det nedre sjiktet av dette nå.

– Når regner dere med å ha en avklaring?

– Det vil nødvendigvis ta noe tid når alle bud er kommet på bordet. Vi i styret må klargjøre innholdet i de enkelte budene og stille dem opp mot hverandre. Vi må, enkelt sagt, være sikre på vi sammenligner epler med epler.

Det er noe mer komplisert enn å selge et hus.

Men alle er jo interessert i at det kommer en rask avklaring, og forhåpentlig kommer den i neste uke, sier Sven Ombudstvedt.